Laenutustingimused

Noodimaterjali (orkestripartiide) laenutamine (rent) toimub vastavalt EMIKi hinnakirjale. Soovitav on tellimuse esitamine vähemalt kuu aega enne tellimuse täitmist. Laenutamisel rakendatakse ettekande tingimustest tulenevaid alla- ja juurdehindlusi. Tellimuse täitmise puhul vähem kui kahe nädalase etteteatamise ajaga lisatakse arvele vastavad postikulud.

Laenutatud materjali paljundamine ei ole lubatud. Laenutatud materjal tuleb tagastada Eesti Muusika Infokeskusele kahe nädala jooksul pärast teose viimast ettekannet. Tagastamisega viivitamise iga kuu eest kuulub tasumisele viivitustrahv 50 eurot. Kui noodimaterjali tagastamine viibib enam kui kolm kuud, käsitletakse seda müüduna ja selle hind nõutakse sisse koos tasumata laenutushinnaga.

Ettekandega seotud juurde- ja allahindlused

 • Teose maailmaesiettekanne: rendihind + 100%
 • Avalik ettekanne koos raadioülekande või mittekommertsiaalse salvestusega: rendihind + 50%
 • Avalik ettekanne koos kohaliku raadiojaama ülekandega: rendihind + 25%
 • Avalik ettekanne koos teleülekandega: rendihind + 100%
 • Raadio- või teleülekanne või mittekommertsiaalne salvestus ilma avaliku ettekandeta: rendihind
 • Kommertsiaalne salvestus: rendihind + 100%
 • Korduvad esitused samas kontserdipaigas ühe kuu vältel ja sama laenutusmaterjali kasutades: 2. ja 3. ettekanne: 50% rendihinnast, 4. ja edasised ettekanded: 25% rendihinnast
 • Korduv esitus mõnes teises kontserdipaigas sama laenutusmaterjali kasutades: 50% rendihinnast
 • Orkestriga kooriteosed: orkestrimaterjali rendihind + eraldi tasustatud kooripartiid

Allahindlused orkestritele

 • Üliõpilasorkestrid: rendihind – 20%
 • Õpilas- ja taidlusorkestrid: rendihind – 50%
 • Noodimaterjali kasutamine õpitubades või samalaadsel eesmärgil: rendihind – 50%

Tellimuse tühistamine

 • Kui tellitud noodimaterjal on vastavalt tellimusele välja saadetud, kuid teose ettekannet ei toimu, peab tellija tasuma 50 % rendihinnast.