Muusikateadlased

Anu Kõlar

25.12.1961
  • Peamiseks uurimisvaldkonnaks on eesti muusika- ja kirikumuusikalugu
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikajalooliste ainete õppejõud

Vaata täpsemalt: Eesti Teadusinfosüsteem
Anu Kõlar