Imre Rohuväli

8.04.1989

Imre Rohuväli on 2013. aastal lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise erialal, õppides lisaks ka kompositsiooni Alo Põldmäe juures. 2016. aastal lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe professor René Eespere kompositsiooniklassis, jätkates sama aasta sügisest EMTA magistrantuuris orkestridirigeerimise erialal professor Toomas Kapteni klassis.

Oma senises loomingus on Imre Rohuväli keskendunud kõige rohkem kammermuusikale ning kirjutanud teoseid väikestest klaveripaladest kuni kvartettide ja kvintettideni. Lisaks leidub tema loomingus muusikat sümfoniettorkestrile ning koorimuusikat. Rohuväli helikeel on üldiselt heakõlaline ja sageli tonaalne.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).