Muusikauudised

Taani kingib Eestile 1939. aastal salvestatud matriitsid eesti muusikaga

Homme, 29. aprillil kell 15 annab Taani Eesti Rahvusraamatukogu muusikasaalis Eestile pidulikult üle 151 metallmatriitsi eesti muusikaga, mis on salvestatud 1939. aastal. Üleandmisel osalevad Taani suursaadik Kirsten Geelan ja Eesti kultuuriminister Laine Jänes.

Riigi Ringhäälingu ja Riikliku Propaganda Talituse initsiatiivil salvestati Tallinnas 1939. aasta mais ja juunis eesti heliloojatelt 178 teost tolleaegsete väljapaistvate eesti interpreetide esituses, tehnilise töö teostasid Taani firma Skandinavisk Grammophon AS spetsialistid. See oli suurim Teise maailmasõja eelne ettevõtmine eesti muusikakultuuri jäädvustamiseks. Salvestistest valmis 237 negatiivkoopiat, kuid plaatide tootmise katkestas Teise maailmasõja algus.

Paljude teiste teoste hulgas salvestati Artur Kapi Sümfoonia nr. 1, Eduard Tubina "Süit eesti tantsudest", Heino Elleri sümfoonilised poeemid, Gustav Ernesaksa "Hakkame, mehed, minema" ja Mart Saare "Põhjavaim". Interpreetidest on esindatud muu hulgas Riigi Ringhäälingu Orkester Olav Rootsi dirigeerimisel, Rudolf Palm, Vladimir Alumäe, Artur Rinne, Ida Aav-Loo. Lisaks muusikale salvestati ka Eesti riigimeeste kõnesid (president Konstantin Päts, opositsiooni liider Jaan Tõnisson, peaminister Kaarel Eenpalu).

Pikka aega arvati, et matriitsid on sõjakeerises kaduma läinud. Tänu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna liikmete Urve Lippuse, Ilvi Rauna ja Kadri Steinbachi uurimistööle ja tihedatele kontaktidele Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude Liiduga on selgunud, et peaaegu kõik salvestised on säilinud. Kaks kolmandikku neist asub Århusis, Taani Riiklikus Raamatukogus, üks kolmandik EMI arhiivis Hayesis, Inglismaal. Praeguse seisuga puuduvad andmed vaid viie matriitsi kohta.

Matriitsid hakkavad paiknema Eesti Rahvusraamatukogu arhiivhoidlates. Kõik salvestised on digiteeritud ning 2008. aasta lõpuks on plaanis need välja anda 8–9 CD-st koosneva plaadikomplektina. Matriitside üleandmine on osa projektist "Estonian Sound Recording 1939", mis omakorda on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna projekti "Eesti esituskunsti mälestusmärgid" alaprojekt. Projekti toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi programm "Eesti keel ja rahvuslik mälu", Eesti Kultuurkapital, TNT Express ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Agnes Toomla 

Tagasi