Muusikauudised

Mai Simson kaitses edukalt doktoritöö Rudolf Tobiase oratooriumist „Joonas“

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Mai Simson kaitses 30. novembril filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks edukalt uurimuse „Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ tekstikriitilisest redigeerimisest“. Doktoritöö juhendajaks oli professor Kerri Kotta, oponendiks kutsuti Mihhail Gerts. Mai Simsoni loominguline juhendaja doktoriõpingute ajal oli hinnatud dirigent Tõnu Kaljuste. Doktorinõukogusse kuulusid prof Kristel Pappel, prof Toomas Siitan, prof Lembit Orgse, prof Margus Pärtlas, dr. phil. Sten Lassmann ja dr. phil. Mihhail Gerts. Doktoritööga on huvilistel võimalik tutvuda veebis, töö on trükisena kättesaadav ka EMTA raamatukogus.Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ esitati Leipzigis pärast selle valmimist 1909. aastal, seejärel vajus teos kauaks unustusse. Uuesti toodi oratoorium ettekandele Eesti taasiseseisvumise eel, kus teosel oli märgiline roll rahvusliku identiteedi kinnistamisel. Selles kontekstis jäi tagaplaanile küsimus Tobiase oratooriumi algupärasest vormist, kuna peamiseks eesmärgiks sai teose taastamine monumentaalsel ja esinduslikul kujul. Siit tulenes ka töö peamine uurimisküsimus: millisel kujul on „Joonase“ käsikirja põhjal võimalik helilooja esialgseid kavatsusi rekonstrueerida. Uurimuse meetodiks oli Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis asuvate „Joonase“ käsikirjade kriitiline võrdlemine. Loodetavasti on selle töö tulemusena võimalik tulevikus ka kirjastada Tobiase suurteose tekstikriitiline väljaanne.

Lisainfo: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tagasi