Uudised

Gerhard Lock. "Muusikalist pinget mõjutavad tegurid ja nende tajumine Erkki-Sven Tüüri teoses "Oxymoron" [On factors influencing musical tension and its perception in Erkki-Sven Tüür’s piece "Oxymoron"]. – Res Musica, 2,

Tagasi