Muusikauudised

Esiettekanded jõulumuusika festivali aastalõpu suurkontsertidel Tartu ja Tallinna kirikutes

Jõulumuusika festivali „Kirikupühad Maarjamaal“ traditsioonilistel aastalõpukontsertidel 28. ja 29. detsembril on enamasti mängitud barokiaja suurvorme. Sellel aastal Tartu Pauluse ja Tallinna Jaani kirikus toimuvad kontserdid Jõululugu“ pakuvad lisaks barokkmuusikale ka maailma esiettekande Mart Jaansoni 2005. aastal Urmas Petti tekstidele kirjutatud kooriteosele Jõulutriptühhon“.
 
Mart Jaanson: „Teose aluseks ja inspireerijaks on eesti vaimuliku ja kirikuloolase Urmas Petti (1965–2016) kolm luuletust. 2005. aastal andis ta need minu käsutusse ja samal aastal sai teos ka valmis. Luuletused moodustavad sidusa terviku ja toovad lugeja/kuulaja ette jõulude sügavama mõtte: sellest ka minu pandud pealkiri.“ Kõik kolm luuletust põhinevad vana ja uue testamendi tekstidel, milles avalduvad oma kannatavale eksistentsile lunastust ootava inimese mõtted eri tahkudes. „Kolmandat luuletust alustav rida „Ta tuleb taevast ülevalt... “ tingis teose muusikalise alusmaterjali: tuletasin teose põhimotiivid tuntud luterlikust jõululaulust „Ma tulen taevast ülevalt“. Loodan nüüd, ligi seitse aastat pärast Urmas Petti surma, et „Jõulutriptühhon“ tekitab ka laiemas publikus huvi Urmase kui liiga vara meie hulgast lahkunud andeka looja kirjandusliku pärandi vastu.“
 
Lisaks on Eesti esiettekandel Telemanni 9-osaline kantaat „Singet dem Herrn ein neues Lied“ TWV 7:30, mida pole teadaolevalt siinmail ette kantud. Ettekandele tulevad ka Corelli jõulukontsert op. 6 nr 8, Pergolesi/Durante „Magnificat“ ja jõululaulud.
 
 
Kontsertidel esinevad solistid Mirell Jakobson (sopran), Tuuri Dede (metsosopran), Markus Leppoja (tenor), Atlan Karp (bass), Tartu Noortekoor, Corelli Barokkorkestri solistid ajastu pillidel ning dirigendid Martin Sildos ja Markus Leppoja.
 
Lisainfo:
www.corelli.ee
www.fb.com/corellimusic

Tagasi