Uudised

Eesti Muusika Infokeskus – Eesti Muusika Arenduskeskuse asutajaliige

30. oktoobril 2009 kirjutas Eesti Muusika Infokeskus koos 13 erinevaid valdkondi esindava eesti muusikaroganisatsiooniga alla ühishuvide deklaratsioonile, mille eesmärgina formuleeriti eesti muusika erinevate valdkondade ühiseesmärkide kaardistamine ja teostamine nii sise- kui välisturul, olemasoleva professionaalse kompetentsi ja kogemuse koondamine, pikaajaliste eesmärkide ja tegevussuundade määratlemine, muusikaettevõtluse süstemaatiline arendamine nii sise- kui ka välisturul, innovatiivsete muusika levitamise, propageerimise ja kommunikeerimise viiside arendamine ja teadlikkuse tõstmine eesti muusikast nii kodu- kui ka välismaal.

Eri Klas 70