EMIKi uudised

EMIKi meediaprojekt

 Eesti muusika ja muusikute paremaks tutvustamiseks käivitas Eesti Muusika Infokeskus aprilli alguses meediaprojekti, mille eesmärgiks on eesti muusika senisest aktiivsem ja sihipärasem tutvustamine nii kohalikus kultuuriruumis kui ka välisriikides. Pikaajalise ja EMIKi põhikirjaliste eesmärkide kontekstis peamise projekti keskmeks on elektroonilise meedia sh EMIKi uue kodulehe võimaluste maksimaalne ärakasutamine, aga ka turunduslike elementide rakendamine tutvustustegevuses.

Võetud eesmärkide teostamiseks projekteeris EMIK koostöös firmaga Art Media Agency uue, dünaamilise alusstruktuuriga kodulehe ning infokirjade portaali.
Kontaktide loomiseks peavoolu ajakirjandusega kohtus EMIK nende väljaannete kultuuritoimetuste juhatajatega, tutvustades infokeskuse tegevust ja pakkudes koostööd ning abi eesti muusikaelu tervikpildi jälgimisel ja hindamisel. Pakkumine leidis sõbraliku vastuvõtu ja alates aprillikuust saadab EMIK regulaarselt välja ettevaatavaid kuuülevaateid kahele päevalehele – Eesti Päevalehele ja Postimehele – eesti muusikute oodatavatest tegemistest kodus ja välisriikides ning detailsemaid uudiskirju konkreetsete muusikasündmuste kohta. Plaanis on hõlmata ka teisi kohalikke meediaväljaandeid.

Kuna kommertsiaalse trükimeedia võimalused süvakultuuri otsesel kajastamisel on piiratud, siis on kavas edendada seda tegevust EMIKi uue kodulehe baasil, mis võimaldab luua uusi rubriike – sealhulgas ka näiteks heliloojate intervjuude, loominguülevaadete, muusikaelu süvaprobleemide ja päevakajaliste kirjutiste avaldamiseks.

Väljatöötamisel EMIKi meediaprojekti olulisim osa – terviklik reklaamistrateegia, mis hõlmab muusikainfo erinevaid valdkondi ja sihtgruppe nii kodu- kui ka välismaal: uudisteoste tutvustusi ja repertuaarisoovitusi interpreetidele, muusikasündmusi puudutavaid uudiskirju välisajakirjandusele, interpreetide tutvustusi festivalidele ja kontserdiorganisatsioonidele, aga ka repertuaarisoovitusi muusika- ja üldhariduskoolidele ning kohalikele interpreetidele.

Tagasi