Muusikauudised

Jaan-Eik Tulve ja Vox Clamantis avavad Arvo Pärdi Keskuses uue sarja

Esimesel oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval kell 18, alustab Arvo Pärdi Keskus uue sündmuste sarjaga „Üheskuulamine“, mille keskmes on muusikateose teadlik kuulamine. Sarja esimesel sündmusel avab Pärdi teoste ja gregooriuse laulu kuulamiskogemust sõnas ja helis dirigent Jaan-Eik Tulve koos ansambliga Vox Clamantis.

Kuulaja võime kõlaprotsesse märgata, neid mõtestada ja omavahel seostada on muusika tajumisel kahtlemata olulisem kui pelgalt helilainete füüsiline vastuvõtt. Üheskuulamine kutsubki kuulama ja kuulatama muusikas sündivaid ja kuhtuvaid helisid, tihedust ja hõredust, horisontaali ja vertikaali, kiirust ja aeglust, kõlaküllust ja tasadust.

Millele, kuidas ja millal heliteose kuulamisel tähelepanu juhtida? Mis aitab ja mis segab kuulamist? Kas kuulamist saab harjutada? Miks me tahame kuulata? Uue sarja eesmärk on kokku tuua professionaalid ja muusikasõbrad, et koos kuulata, tunnetada ja oma kuulamiskogemust jagada. 

„Muusika kuulamisel puudutab mind eelkõige esituse tunnetuslik sügavus. Väga tihti olen sellist muusika ja tekstiga ühtesulamist tajunud kloostrites, aga ka rahvalaulikute juures. Seetõttu naudin kontserdil väga, kui esitaja suudab jääda isetult tagaplaanile ning seada suurde valgusesse muusika ja selle sõnumi,“ ütles ansambli Vox Clamantis kunstiline juht ja dirigent Jaan-Eik Tulve.

Vaata ka: Arvo Pärdi Keskus

Tagasi