Muusikauudised

EMIK andis välja Lemba Esimese klaverikontserdi ja Mägi Sümfoonia toimetatud partituurid ja orkestripartiid

Eesti Muusika Infokeskus on välja andnud Artur Lemba (1885–1963) Esimese klaverikontserdi ja Ester Mägi (s. 1922) Sümfoonia põhjalikult toimetatud ja uues noodigraafikas partituurid ja orkestrihääled. Mõlemad teosed kuuluvad autorite olulisemate ja enim mängitud teoste ning ühtlasi eesti muusikaloo tähelepanuväärsemate helitööde hulka, neid on esitatud arvukalt üle maailma ning salvestatud mitmetele heliplaatidele. Lemba Klaverikontserdi toimetajaks on helilooja ja muusikateadlane Hans-Gunter Lock, Mägi Sümfoonia toimetajaks muusikateadlane Evi Arujärv. Uue noodigraafika teostas mõlemale teosele Mari Amor.

Artur Lemba Klaverikontserdi nr 1 G-duur op. 2 (1905/1910) uue väljaande aluseks on kahest Teatri- ja Muusikamuuseumis säilinud käsikirjast teine, lõplik redaktsioon, mis valmis heliloojal 1910. aasta suvel Elvas. Kontserdi klaveripartii toimetamisel on arvesse võetud ka kahekümnendail aastail osaühingu Esto-Muusika välja antud teise redaktsiooni klaviiri esmatrükki. Käesolevas väljaandes on säilitatud käsikirja algne tekst koos seal leiduvate alternatiivsete tekstivariantide ehk ossia’tega. Toimetamise käigus on ühtlustatud ja kaasajastatud partituuri noodikirja. Esimene klaverikontsert on Lemba üks enim mängitud teoseid, kusjuures korduvalt on autor seda ise esitanud. Üksnes Eesti Vabariigi esimese iseseisvuse ajal mängiti kontserti ligi 20 korda erinevate dirigentide käe all, enamasti Lemba osalusel.

Klaverikontserdi partituur, tutvumispartituur ja orkestrihääled on saadaval EMIKi muusikapoes.

Ester Mägi Sümfoonia (1968) uue väljaande aluseks on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis säilitatav partituuri autorikäsikiri, Eesti Muusikafondi käsikirjalised orkestripartiid ning 1980. aastal Leningradi kirjastuselt „Sovetskii Kompozitor“ ilmunud partituur. Toimetamisel on allikana esikohale seatud partituuri käsikiri ning tuginetud on senisele esitustraditsioonile, mida aitasid täpsustada Eesti Rahvusringhäälingu arhiivisalvestused ja orkestripartiides esinevad märkused. Mõnel juhul on uues väljaandes säilitatud ka ebaselge autorsusega, kuid muusikalist loogikat ja esitustava järgiv märgistus. Välistatud on eelmise kirjastaja tekstivead, värskendatud on notatsiooni ja noodipildi üldist kujundust. Mägi Sümfoonia leidis pärast esiettekannet tee paljude orkestrite repertuaari mitmetes NSV Liidu linnades, Saksamaal, Soomes ja Poolas. Tänaseks on teos kõlanud pea kogu maailmas, sh Ameerikas ja Kanadas.

Sümfoonia partituur, tutvumispartituur ja orkestrihääled on saadaval EMIKi muusikapoes.

Nootide väljaandmist toetas Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.

Tagasi