Muusikauudised

Vladimir Alumäe 90

6. aprillil möödub 90 aastat eesti muusika ühe säravama loovisiksuse, viiuldaja ja pedagoogi Vladimir Alumäe (6.04.1917–25.03.1979) sünnist. Interpreedi sünniaastapäeva tähistab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 5. aprillil kell 18 kontserdiga „Jubilate” EMTA kammersaalis.

Vladimir Alumäe õppis 1929–1937 Tallinna Konservatooriumis Johannes Paulseni viiuliklassis ning võttis 1937. aasta kevadel osa E. Ysaye nimelisest viiuldajate konkursist Brüsselis.
Konservatooriumi lõpetamise järel sai Alumäest 1937. aastal professor Paulseni assistent. 1938. aastal täiendas ta end Carl Fleschi meistrikursustel Londonis ning 1939. aastal, professor Paulseni ärasõidu järel Saksamaale, sai noorest Alumäest Tallinna Konservatooriumi korraline õppejõud.

Vladimir Alumäe oli Tallinna Konservatooriumiga seotud kogu elu (v.a. sõja-aastad nõukogude tagalas) – siin ta õppis ja õpetas ning oli kolmel korral rektor (1941; 1944–1948; 1963–1970). Alumäe initsiatiivil asutati 1961. aastal Tallinna Konservatooriumi juurde Tallina Muusikakeskkool, mis annab keskastmes professionaalse muusikahariduse kõrval täieliku üldhariduse.

Alumäe repertuaaris oli kogu eesti viiulimuusika, ta oli enamiku uudisteoste esmaesitaja ja Heino Elleri teoste järjekindlamaid propageerijaid. Nõukogude Liidu keelpillimängijate hulgas tõusis aga Alumäe esile tänu vähetuntud teoste esitamisele oma kontserdiprogrammides. Näiteks oli Alumäe Handoškini ja Biberi teoste vististi ainus esitaja sõjajärgse Nõukogude Liidu kontserdilavadel; 1961. aastal mängis ta esimesena NL-s Bartoki soolosonaati. Hankinud J. S. Bachi sooloteoste Urtext-väljaande fotokoopia, mängis Alumäe (ja tema õpilased) Bachi täiesti uue lähenemisega, mis oli NL suletud ruumis valitsevat mängutraditsiooni arvestades 1960. aastate alguses väga erandlik.

Kontserditegevuse kõrval tegeles Alumäe teadustööga. Tema uurimus „Struktuurne ja kujundiline mõtlemine viiulimängus” (Tallinn, 1981) pani aluse eesti viiulimänguteooriale. Alumäe tegeles ka metoodika probleemidega, viis läbi meistrikursusi (Kanada, 1967), oli rahvusvaheliste konkursside žüriis (Montreal 1967, Tšaikovski-nim. 1966, 1970).

Alumäe andis kontserte Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Tšehhoslovakkias ja Nõukogude Liidu kõikides liiduvabariikides. Ta viimane kontsert Tallinnas toimus 24. oktoobril 1978. 

Tagasi