Rudolf Tobias. Kirjad

 
Rudolf Tobias. Kirjad
Estonian Classics / TEA kirjastus 2012
Hind: 8.00 €
Vali kogus:

Käesolevas kogumikus on avaldatud kõik meieni säilinud Rudolf Tobiase kirjad, mis on kirjutatud ajavahemikul 1896 kuni 1918. Kahjuks on suur osa kirjadest läinud aja jooksul kaduma või on raskesti kättesaadavad, mille tõttu paljude kirjade originaalide asukoht on kahjuks teadmata või on allikviited puudulikud. Enamus nende originaalidest asuvad Tartu Kirjandusmuuseumis, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis ning Eesti Riigiarhiivis Tartus. Kogumikust on välja jäetud mitmesugused sünnipäevade- ja jõulupühade õnnitlused, samuti pöördumised rahaliste toetuste saamiseks. Kuna Tobiase koduseks keeleks oli saksa keel, siis on osa kirju kirjutatud gooti kirjas saksa keeles, mis on käesolevas väljandes tõlgitud eesti keelde. Eestikeelsetes kirjades on tehtud vajalikud ortograafilised parandused lähtuvalt kaasajal väljakujunenud tavadest. Kohati on Tobiase käekiri raskesti loetav, sageli ka arusaamatu, millised kohad on tekstis märgitud nurksulgudesse. Kahjuks puuduvad mitmetel kirjadel kuupäaevad ning need on dateeritud ligikaudselt kirja sisust lähtudes.

Tobiase kirjades avalduvad helilooja selged kunstilised põhimõtted, tema sihikindlus, aga samuti ka eluraskused, millega ta pidi võitlema Saksamaal elades pärast kodumaalt lahkumist 1908. a.

Eesti professionaalse muusika rajaja ja selle esimese väljapaistvaima esindaja Rudolf Tobiase kirjad on kahtlemata oluliseks täienduseks Eesti muusika ajaloo tundmaõppimisel.

Eesti keeles
158 lk.
Formaat: 150x215mm, kõvakaaneline
Koostanud ja kommenteerinud: Vardo Rumessen
Tõlkinud: Oskar Kuningas, Leo Laur
Toimetanud: Tiiu Tosso
Kujundanud: Tiina Sildre