Käsikirjade andmebaas

Eesti muusika käsikirjade andmebaas sündis Eesti Muusika Infokeskuse, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Muusikafondi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös. Selle sihiks on teha interpreetidele ja muusikauurijatele kättesaadavaks põhjalik ja süstemaatiline informatsioon eesti muusika käsikirjade kohta. Andmebaas avaneb Eesti Muusika Infokeskuse kodulehel eesti ja inglise keeles.

Iga muusikateose kirjeldus koosneb kahest plokist.

Esimene plokk sisaldab andmeid teose kohta: autor, pealkiri, žanr, loomisaasta, koosseis, osade arv, osade pealkirjad, teksti autor, algussõnad, kirjastajad jne.

Teine plokk hõlmab andmeid kirjeldatud teose käsikirja(de) kohta: käsikirja tüüp (autorikäsikiri, käsikirjaline koopia, digitaalne käsikiri, valguskoopia, arvuti noodigraafika väljatrükk), käsikirja liik (partituur, klaviir, orkestripartiid, soolopartii, instrumentaalpartiid, kooripartii), lehekülgede arv, käsikirja daatum, staatus (lõpetatud,  lõpetamata), asukoht jm.

Andmebaas on seotud Eesti Muusika Infokeskuse kodulehel olevate heliloojate teosenimekirjadega (iga teose juurest viib viide käsikirjade andmebaasi vastava kirje juurde) ning Eesti Muuseumide Infosüsteemiga MuIS http://www.muis.ee/et/, mis viitab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumile ja teistele võimalikele käsikirjade paiknemiskohtadele.

Andmebaasi otsingusüsteemi abil on võimalik leida käsikirju järgmiste tunnuste (ka mitme erineva tunnuse) alusel: žanr, autor, pealkiri, loomisaasta. Andmebaas sai alguse jaanuaris 2014 ja täieneb jooksvalt.
Käsikirju kokku: 28603