Revalia Kammermeeskoor

Revalia Kammermeeskoor tegutseb 1998. aastast. Koor loodi Revalia poistekoori kauaaegse
dirigendi Hirvo Surva initsiatiivil, kes on koori kunstiliseks juhiks ja peadirigendiks olnud
selle loomisest saadik. Kooril on oma hääleseadja, abidirigent. Liikmete keskmine vanus on 25 aastat.

Revalia Kammermeeskoor on osalenud mitmetel rahvusvahelistel koorikonkurssidel nii Eestis
kui ka välismaal. 2001.a. II koht rahvusvahelisel koorifestivalil “Tallinn 2001”. 2003.a. I
koht ja Grand Prix Cornwalli rahvusvahelisel meeskooride festivalil Inglismaal ja samuti
I koht rahvusvahelisel koorikonkursil “Tallinn 2003”. I koht , Grand Prix ja eripreemia
Klaipedas XV Ðimkuse-nimelisel rahvusvahelisel koorikonkursil 2005.a. ning samal aastal
žürii tunnustuspreemia koorikonkursil “Tallinn 2005”. 2007.a. II koht nais- ja meeskooride
kategoorias ning pääs Grand Prix vooru koorikonkursil “Tallinn 2007”. Eesti Meestelaulu
Seltsi korraldatud Eesti meeskooride võistulaulmisel 2008.a. detsembris saavutas Revalia
kammermeeskoor kõikide Eesti meeskooride hulgas I koha. 2004. aastal tunnustas Eesti
Kooriühing Revalia Kammermeeskoori tiitliga “Aasta koor 2003” ning koori dirigenti Hirvo
Survat tiitliga “Aasta dirigent 2003”.

Revalia Kammermeeskoori laulu on 10. aasta jooksul kuuldud paljudes linnades ja valdades
ning kõikides suuremates kontserdimajades üle eesti, samuti Taanis, Venemaal, Rootsis,
Soomes, Inglismaal , Ungaris, Sloveenias, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.
Revalia Kammermeeskoor on kaasa teinud mitmete suurvormide ettekandmisel, menukad
on olnud kontsertprogrammid koostöös Annely Peebo, Siiri Sisaski, Kait Tamra, Tõnis Mäe,
Anne Veski ning C-Jamiga. Koostööst Siiri Sisaskiga on sündinud CD “Laulud hingest” ja
DVD „Ole mu palve”. 2005. aastal ilmunud koori oma plaat kannab nime „Üks hetk”. 2009a.
sügisel anti välja Annely Peeboga salvestatud jõulumuusika plaat „Jõulureis läbi ajastute“.
Koor on tihe külaline Rahvusringhäälingu ja Rahvustelevisiooni saadetes. Osalenud
loomulikult ka kõikidel laulupidudel meie tegevusaja jooksul.
Lisainfo Revali Kammermeeskoori kodulehel.

© EMIK 2012

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).