Tarmo Johannes

28.09.1976 Tallinn
Eesti Flöödiühingu liige aastast 1998

Flöödimängija ja -pedagoog Tarmo Johannes on pälvinud erilist tähelepanu kaasaegse muusika esitajana. Ta on ansamblite U: (koosseisus: flööt, klarnet, viiul, tšello, klaver ja löökpillid) ning Resonabilis (koosseisus: hääl, flööt, kannel ja tšello) üks rajajatest ja eestvedajatest. Viimastel aastatel on Tarmo Johannes andnud arvukalt soolokontserte ning viinud läbi kontserdisarju „Lamamiskontserdid“ ja „Osaluskontserdid“ ning tegelenud helisünteesi ja programmeerimisega. 

2001. aasta sügisest töötab Tarmo Johannes flöödiõpetajana Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Tarmo Johannes õppis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof. Jaan Õuna, Neeme Punderi ja Matti Helini juhendamisel, hooajal 1997/98 täiendas end Läti Muusikaakadeemias prof. Imants Senibise juures ja 1999–2001 Amsterdami Konservatooriumi aspirantuuriõppes Harrie Starreveldi juures. Aastatel 2001–2005 astus Tarmo Johannes Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuri, kaitstes doktoriväitekirja 2005. aasta sügisel. 2004. aastal süvendas ta oma teadmisi Itaalia kaasaegsest flöödimuusikast Bologna konservatooriumis prof. Annamaria Morini juhendamisel.

Tarmo Johannes on kirjutanud artikleid ajakirjale „Muusika”, ajalehtedele „Sirp” ja „Õpetajate leht”, andnud koolitusi ja pidanud loenguid akustikast, häälestussüsteemidest ja kuulamisest.

Programmeerimise ja helisünteesi vallas on üks tema enim viljeldud valdkondi nn interaktiivsed helimängud, kus osalejad saavad erinevate vahendite abil tekitada helisid või mõjutada nende muutumist. Tema helimäng „Tšebõšev” valiti esitamiseks Csoundi rahvusvahelisel konverentsil Hannoveris (2011), „Android trummarid” Linux Audio Konverentsil Grazis (2013) ning „Mustrimäng” Csoundi maailmakoverentsil Peterburis (2015). Alates jaanuarist 2016 on Tarmo Johannes helisünteesirogrammi Csound enim levinud kasutajaliidese CsoundQt põhiarendaja

© EMIK 2008
(täiendatud mais 2016)

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).