Marje Lohuaru

24.06.1949 Tallinn
Eesti Interpreetide Liidu liige

Pianist Marje Lohuaru on pälvinud tunnustust eelkõige hinnatud kammermuusikuna. Lisaks on ta pedagoog ja aktiivne muusikaelu tegelane.

Lohuaru lõpetas aastal 1968 Tallinna Muusikakeskkooli Hilja Olmi klaveriklassi ning 1973. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi professor Heljo Sepa juures. Õpingud jätkusid Marina Karandašova kammeransambliklassis Leningradi konservatooriumi assistentuuris, mille lõpetas 1981. aastal.

Alates Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamist kuni tänaseni on Lohuaru olnud seotud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga: 1973–1978 töötas ta kontsertmeistrina, alates 1981. aastast kammermuusikaosakonna õppejõuna (1991–1997 osakonna juhataja, 1988 dotsent ja 1998 professor), 1992–1993 tegutses Lohuaru ühtlasi ka rektori abina välissuhete alal ning aastatel 1993–2012 oli ta välissuhete prorektor. Lohuaru aktiivne tegevus sel alal on toonud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale üle 50 koostöölepingu erinevate muusikakõrgkoolidega Euroopas, lisaks mitmeid tunnustatud välisprojekte programmide Kultuur 2000, TEMPUS, Socrates/Erasmus ning samuti Jaapani Valitsuse kultuuriabi raames. Akadeemilise eksperdina on Lohuaru korduvalt käinud Euroopa Komisjoni juures hindamas kõrgharidusprojekte.

Kammeransambli õppejõuna on Lohuaru teinud palju üliõpilaste ansamblimängu edasiarendamiseks ja repertuaari laiendamiseks. Tema õpilaste hulka kuuluvad muu hulgas Jana ja Mihkel Peäske, Tuuli Teder ja Selvadore Rähni, Ruth Haav ja Kaido Kelder, Ralf Taal ja Virgo Veldi. Lisaks on Lohuaru juhendanud meistrikursusi Soomes, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, Itaalias ja mujal ning osalenud Eesti ning samuti mitme rahvusvahelise konkursi žürii töös.  

Nii lauljate kui ka instrumentalistide hulgas hinnatud ansamblipartnerina on Lohuaru teinud koostööd selliste interpreetidega nagu Urve Tauts, Pille Lill, Riina Airenne, Ulrika Kristian, Urmas Vulp, Mare Teearu, Peeter Paemurru, Jelena Komarova ja Marianne Boettcher. Ta on esinenud festivalidel Soomes, Saksamaal, Venemaal, Kanadas ja mujal.

Lohuaru on olnud Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige (1995–2005) ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esimees (2003–2005). Aastast 1996 on ta UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni liige, aastast 2004 ELIA (European League of the Institutes of the Arts) juhatuse liige, Euroopa Liidu haridus- ja kultuuriprogrammide ekspert ning Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige (2002–2008 juhatuse esimees). Lohuaru on pälvinud 2005. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Lohuaru on salvestanud muusikat Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis (näiteks saated „Kontsertstuudo”, „Ideest oopuseni”). Koos viiuldaja Ulrika Kristianiga on ilmunud CD „Muutunud maastik” (Eesti Raadio, 1998) ning kogumikplaadil „To reach yesterday” (Megadisc, 2003) esitab Lohuaru Lepo Sumera vokaalmuusikat koos sopran Pille Lillega. 

***

Viimastel aastatel on ta kõige järjekindlamalt andnud kontserte just koos sopran Pille Lillega, kellega tal on tekkinud eriti peen ja mõnikord humoorikaski kontakt. Nad mõlemad on muusikas väga tugevad natuurid ning kumbki annab julge panuse helikunsti erksasse väljendusse. [---] Näib, et kava kui terviku kujundamisel oligi väga tähtsal kohal just meisterlikkus nii vokaalis kui saatepartiide esitamisel, see lubas muusikutel olla täiesti üle kõikidest tehnilistest raskustest ja keskenduda ainuüksi musitseerimisele. Vähemalt nii tundus see mõjuvat saalis kuulajatele, kes reageerisid esitusele aktiivselt ja väga erksalt.
Natalja Sikkemäe. Meistrid Kadrioru lossis. - Sirp, 18. august 2006

© EMIK 2008

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).