Kooristuudio Ellerhein

Kooristuudio Ellerhein

Tallinna Huvikeskuse Kullo kooristuudio Ellerhein eelkäija, Tallinna linna lastekoor, loodi 1951. aastal professor Heino Kaljuste (1925–1989) poolt, kes oli koori dirigent ja kunstiline juht oma elu lõpuni. Eesti laulupidude 100. juubeliaastal 1969. aastal valiti koori nimeks Ellerhein. Aastatel 1989–2012 oli kooristuudio peadirigent Tiia-Ester Loitme, alates 2012. aastast on peadirigent Ingrid Kõrvits.
Tänaseks on Ellerheinast saanud kooristuudio, kuhu kuuluvad mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Kontserttegevuse kõrval kuulub koori põhiülesannete hulka lauljate vokaalsete võimete ning muusikalise kirjaoskuse arendamine hääleseade-, solfedžo- ja harmooniatundides.
1970.-ndail loodud Ellerheina vilistlaste kammerkoorist on välja kasvanud Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Alates 2003. aastast on Ellerhein Euroopa Noortekooride Föderatsiooni Europa Cantat liige. 2003. aastal sai Ellerhein ka Kultuurkapitali aastapreemia.


Tütarlastekoor Ellerhein

Koori repertuaar koosneb nii klassikalisest kui ka kaasaegsest koorimuusikast väljapaistvatelt heliloojatelt üle maailma. Tütarlastekooril Ellerhein on au olla eesti autorite, eelkõige Veljo Tormise, Arvo Pärdi, Gustav Ernesaksa ja Cyrillus Kreegi koorimuusika tutvustaja Eesti ja maailma kontserdilavadel. Kriitikud on kõrgelt hinnanud koori ühtlast kõla ja kunstilist taset, veel iseloomustab koori väga kiire uue repertuaari omandamise võime, mistõttu Ellerheina tütarlapsi on sageli kaasatud mitmesuguste oratoriaalsete suurteoste esitamisesse. Tihe koostöö on Ellerheina sidunud Jaapaniga, sealsed plaadifirmad on välja andnud viis CD-d eesti koorimuusikaga Ellerheina esituses. Mitmete aastate plaadistused kulmineerusid 2004. aastal võidetud Grammy auhinnaga Jean Sibeliuse kantaatide salvestuse eest koos meeskooriga. Lisaks on koor välja andnud plaadi „Estonian Choral Music“ Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Cyrillus Kreegi ja Gustav Ernesaksa muusikaga (2009) ning plaadi „Nüüd ep on ilus elada” Veljo Tormise 80. sünnipäevaks.

Koor on arvukalt võitnud rahvusvahelisi koorikonkursse, millest viimastel aastatel grand prix XI rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2009“, kus lisaks pälviti eripreemia kohustusliku laulu, Arvo Pärdi „Peace Upon You, Jerusalem“ parima esituse eest. 2012. aasta kevadel osales koor rahvusvahelisel koorikonkursil “Ave Verum” Austrias Badenis, kus saavutati kuldtaseme II koht (Second Prize Gold Level).
9. juunil 2012 tähistas Ellerhein Estonia kontserdisaalis oma 60. sünnipäeva suurejoonelise kontserdiga, millega ühtlasi lahkus ametist koori pikaaegne dirigent Tiia-Ester Loitme. Alates 2012. aastast on koori dirigent Ingrid Kõrvits, koormeister ja solfedžoõpetaja on Ülle Sander.
Vaata ka: http://www.kullo.ee/index.php?page=470&


Lastekoor Ellerhein

Ellerheina stuudio lastekooris laulavad V–VII klassi tüdrukud. Igal aastal esinetakse jõulu-, heategevus- ja kevadkontserdil. Lastekoori dirigentideks on Anneli Mäeots ja Ilona Ernes, kontsertmeister on Reinut Tepp.
Lastekoori Ellerhein poolt on esitatud ka laulud ühe eesti tuntuima filmi „Nukitsamees“ muusikalise kujundusena (Muusika Olav Ehala, sõnad Juhan Viiding).
Vaata ka: http://www.kullo.ee/index.php?page=445&


Mudilaskoor Ellerhein

Mudilaskoor Ellerhein alustas tegevust 1952, kooris laulavad 7–10 aastased laululapsed.
Mudilaskoori tähtsamad traditsioonilised ülesastumised on jõulukontserdid erinevates Eestimaa kirikutes ning kooristuudio Ellerhein kevadkontserdid Estonia kontserdisaalis. Koor on osalenud laulupidudel, vabariiklikul mudilaskooride konkurss-festivalil Tamsalus, kõigil kolmel Tallinnas toimunud Eesti mudilaskooride festivalil MuFe, Eesti Kooriühingu aastakontserdil ja isamaaliste koorilaulude konkursil võistluslaulude esitajana.
Pikaajaline koostöö seob mudilaskoori armastatud helilooja ja pianisti Olav Ehalaga ja koostööd on tehtud ka paljude teiste tuntud muusikutega, sh Hanna-Liina Võsa, Mihkel Mattiisen ja Reigo Ahven.
Koor on välja andnud regiviiside heliplaadi „Ilus aeg“, kaastegevana on osaletud kahe heategevusliku CD „Kuula südamega“ salvestamisel.
2011. aastal omistati mudilaskoorile Ellerhein I kategooria.
Alates 2003. aastast on mudilaskoori dirigent Mallika Veeperv, koormeister on Marit Koit ning solfedžot õpetab Aale Rosenstrauch.
Vaata ka: http://www.kullo.ee/index.php?page=405&

 
© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).