Leelo Kõlar

28.11.1927, Tallinn

Leelo Kõlar on tunnustatud pianist ja muusikakriitik, klaveripedagoog ja klaverialaste õppematerjalide koostaja.

Leelo Kõlar alustas klaveriõpinguid oma isa Riho Pätsi juhendamisel. Aastatel 1939–1940 võttis Kõlar Bruno Lukilt eratunde ning astus 1940. aastal Tallinna Konservatooriumi keskkursusele õppides 1940–1941 Bruno Luki ning 1941–1944 Erika Franzi klaveriklassis. 1944–1950 jätkas Kõlar konservatooriumi kõrgemal kursusel Bruno Luki juhendamisel ning võttis samas Heino Elleri käest kompositsioonitunde. 1950. aastal eksmatrikuleeriti Leelo Kõlar poliitilistel põhjustel, kuid 1954 sai ta Moskvast eriloa lõpetada Tallinna Konservatoorium eksternina.

Aastatel 1948–1950 töötas Leelo Kõlar Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klaveriõpetajana. Pärast eksmatrikuleerimist ning abikaasa küüditamist sõitis ta abikaasale järele ning töötas aastatel 1952–1954 Belaja-Holunitsa rajooni klubi kunstilise juhina ning 1954–1956 Kirovi Muusikakooli klaveriõpetajana, täiendades end samal ajal Moskvas Maria Grinbergi juures. 1956. aastal Eestisse naastes jätkas Kõlar tööd pedagoogina Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Tema õpilaste hulka kuuluvad teiste seas Merike Vaitmaa, Sirje Kuusk, Tiiu Loopere, Reet Vanaselja, Anne Tüür, Kadri Ploompuu ja Mailis Põld. Aastatel 1991–1994 töötas Kõlar klaveriõpetajana Helsingi Muusikakoolis (Muusiikkipisto).

Aastatel 1956–1991 esines Kõlar nii soolopianisti, kammermuusiku kui ka orkestrisolistina Eestis ja mujal NSVL-s. 1986–1991 oli ta Eesti Riikliku Filharmoonia mudilastele mõeldud kontserdisarja korraldaja, juht ja üks esinejaid. Leelo Kõlar on uurinud klaveriõpetuse metoodikat, koostanud klaveriõpikuid ning avaldanud kontserdikriitikat. Ta on pidanud loenguid metoodika-alastel konverentsidel, juhatanud täienduskoolitusi ja meistrikursusi, osalenud konkursside žüriis ning produtseerinud CD "Eesti heliloojate klaverimuusikat lastele ja noortele" (2002). Leelo Kõlar on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu asutajaliige (1989), Eesti Autorite Ühingu liige (1999), Eesti Interpreetide Liidu liige (2002) ning ENSVL-i teeneline õpetaja (1982). 1997. aastal omistati Kõlarile Valgetähe medal ning aastal 2002 Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendium.

Laulu- ja klaveriõpikuid Leelo Kõlari sulest:
„Aastaringis: mudilaste laulik“ (1966)
„Klaveriõpik“ (kaasautor Riho Päts; 1975)
„Lastelaulud“ (1989)
„Algus – klaveriõpik algajatele“ (1994)
„Muusikalised mängud“ (1995)
„Pianosta lentoon I–III“ (kaasautor, Helsinki 1992–1995)
„Väikesed klaveripalad lastele“ (1996)

Leelo Kõlari kirjatud raamatud:
„Riho Päts sõnas ja pildis“ (koostaja ja kaasautor, 1981)
„Klaverijutud“ (1981)

Leelo Kõlar on salvestanud soolo-CD "Ricordanza" (2000).


© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).