Olavi Kasemaa

03.12.1943 Käsmu

Olavi Kasemaa on silmapaistev saksofonist, Eesti saksofonimängijate koolkonna rajaja ja arendaja. Oma pedagoogitegevusega on ta mõjutanud oluliselt muusikakoolide saksofoniõpetuse taset, tema õpilaste seas on hulgaliselt rahvusvaheliste konkursside laureaate ja diplomande. Olavi Kasemaa on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, paljud tema õpilased töötavad saksofoniõpetajatena Eesti muusikakoolides. Ta on tunnustatud interpreet ning Tallinna Saksofonikvarteti asutaja ja liige.

Olavi Kasemaa alustas muusikaõpinguid Rakvere Lastemuusikakoolis viiulierialal Jaan Paku juhendamisel. Aastatel 1961–1962 ja 1965–1967 jätkas ta õpinguid Tallinna Muusikakoolis Sulev Orgse ja Paul Purga viiuliklassis. 1973. aastal lõpetas Kasemaa Tallinna Riikliku Konservatooriumi puhkpilliorkestri dirigeerimise erialal Helmut Orusaare käe all ja saksofonierialal Juhan Kaljaspooliku juhendamisel. Olavi Kasemaa on õppinud ka Ajaloo Instituudi aspirantuuris Ea Janseni juhendamisel ning omandanud 1989. aastal ajalookandidaadi kraadi.

Olavi Kasemaa on töötanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppejõuna alates 1972. aastast (alates 1991. aastast dotsent ning alates 1999 professor). 1980 asutas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saksofoniklassi. Kasemaa on õpetanud saksofoni veel ka Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis (1984–2004), Tallinna Muusikakeskkoolis (alates 2002), Elleri nimelisel Muusikakoolis (1995–1998) ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis (1999–2001). Tema õpilaste hulka kuuluvad Villu Veski, Virgo Veldi, Raivo Tafenau, Sulev Sommer, Ivo Lille ja paljud teised.

Olevi Kasemaa on kuulunud Eesti Kooriühingu juhatusse (1992–1995) ja "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" toimetuskolleegiumi. Ta on Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse liige, samuti Rahvusvahelise Puhkpillimuusika Uurijate ja Edendajate Ühingu liige. Ta on Tallinna Saksofonikvarteti asutaja (1983) ning esinenud sellega mainekatel festivalidel, sh. 1997 Valencias (Hispaania) ja 2000 Montrealis (Kanada) saksofonistide maailmakongressil ning 2001 Helisngis EUROCASS-il. 1998–2002 esindas kvartett Prantsusmaa firmat Vandoren. 25 Eesti heliloojat on Tallinna saksofonikvartetile pühendanud kokku üle 40 teose. Kvartett on salvestanud teoseid Eesti Raadio fondi, andnud välja LP (1989) ning 4 CD-d.

Olavi Kasemaa on mänginud mitmes orkestris, sh Tallinna Kammerorkester, juhatanud meistrikursuseid Eestis ja välismaal ning teinud arranžeeringuid saksofonikvartetile. Ta on avaldanud Eesti ja välisajakirjanduses muusikaalaseid ning teadusartikleid. 1998. aastal oli ta koos Villu Veskiga festivali "Saxomania" muusikaline juht. Solistina on Olavi Kasemaa tihti esitanud Hillar Kareva teoseid.

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).