Hans-Gunter Lock

10.10.1974 Halle
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2005

Helilooja ja muusikateadlane Hans-Gunter Lock on sündinud Saksamaal, Saale äärses Halles 1974. Eestis elab ja tegutseb ta alates 2000. aastast.
Hans-Gunter Locki looming hõlmab valdavalt elektroonilist ja elektroakustilist muusikat, kammerteoseid ning filmimuusikat.
Oma loomingus on ta korduvalt pöördunud kunstide sünteesi poole uurides valguse, video, teksti, liikumise ja heli ühendamise võimalusi ning interaktiivsete vahendite kasutamist. Hans-Gunter Locki loomingus on kindel koht ka eksperimentaalsetel püüdlustel ning ta on teinud mitmekülgset koostööd erinevate performance’i ja multimeediakunstnikega, sh Erik Alalooga, Loit Jõekalda, Teet Kask, Hille Karm, Liina Vedler, Allan Tõnissoo, Rait Rosin, Mai Sööt, Anna Aua.
Sageli tekivad koostöö käigus improvisatoorse iseloomuga teosed, mis ei pretendeeri enam ühe isiku täielikule autorlusele ega ka taasesitusele, sest tihti on teoste/projektide esitustingimused seotud kohaspetsiifika ja konkreetsete koostööpartnerite/kaasautoritega (nt publiku osalusel toimuvad performance'id "Kinemaatiline müsteerium" ja "InterAktoRaadioDistsiplinaarsus" ning eksperimentaalne muusikateatrietendus "Mudamuusikateraapia laboratoorium" näitlejale-elektronmuusikule, lauljale, flöödimängijale, helikujundajale, videokujundajale ja video-operaatorile).

Viimasel ajal on Hans-Gunter Lock üha enam tegelenud reaalajalise helisüneesiga ning helikeskkondade loomisega, millesse kaasatud nii analoogsüntees ja digitaalsed elektroonilised instrumendid, kui ka akustilised pillid ja kaugjuhitavad elektromehaanilised vahendid nagu näiteks disklavier (MIDI-juhitud klaver). Samuti on ta loonud muusikat, milles heli tekitamine on seotud füüsikaliste protsessidega ning kus füüsika ja muusika sidevahenditena on töös andurid. Mitmetes projektides on helisünteesi allikana kasutusel näiteks kaamerapõhine liikumistuvastus.
Hans-Gunter Locki loomingulist mõttemaailma on tugevalt mõjutanud ja uuendanud koostöö Andrus Kallastuga. Arvukate ühisprojektide raames on läbi arutatud ja praktiseeritud alternatiivseid muusikalisi kontseptsioone nagu avatud vorm, interdistsiplinaarsus ja muusika ühendamine kujutava kunstiga ning traditsiooniliste paradigmade ja presentatsioonivormide kriitikast ajendatud eksperimentaalsed lahendused. Viimasel ajal on ta avastanud helikõrguste mikrotonaalseid organiseerimisvõimalusi, tegeldes peamiselt nn Bohlen-Pierce helisüsteemiga.

Hans-Gunter Locki helitöid on esitatud Saksamaal, Soomes ja Eestis, sh Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sügisfestivalil (2002, 2004, 2009), Eesti Muusika Päevadel (2003), NYYD-festivalil (2003, 2005, 2007), Eesti noorte heliloojate festivalil Tartus (2005, 2008), festivalil Diverse Universe (2009), Kahe Ilu festivalil Pärnus (2008, 2009), festivalil "Suveaaria" Pärnus (2008, 2009), Pärnu Nüüdismuusika Päevadel (2008, 2009, 2010) ja Eesti Muusika Foorumil Helsingis (2008).
Alates 2008. aastast on ta ka korduvalt üles astunud Pärnu Nüüdismuusika Päevade raames toimunud multimeedia-töötubades ning alates 2002. aastast osalenud elektronmuusikuna ansambli Küberstuudio tegevuses.

Hans-Gunter Lock on muusikahariduse omandanud Saksamaal ja Eestis. 1994–2000 õppis ta Leipzigi Felix Mendelssohni nimelises Muusika- ja Teatrikõrgkoolis muusikateooriat Hans-Wilhelm Hösl'i, kompositsiooni Dimitri Terzakise ja elektroakustilist muusikat Eckard Rödgeri juures. 2002. aastal omandas ta magistrikraadi muusikateaduse alal (töö "Eduard Tubina kasutatud rahvaviisid", juhendajaks Mart Humal) Tallinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus võttis osa ka elektronmuusika stuudio kursustest. Aastail 2004–2006 täiendas Hans-Gunter Lock end Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkoolis multimeediakompositsiooni alal Georg Hajdu juhendamisel. Alates septembrist 2008 õpib ta dotsent Margo Kõlari juhendamisel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala doktoriõppes.

Aastail 2002–2007 töötas Hans-Gunter Lock konsultandina EMTA elektronmuusika stuudios. Alates 2002. aastast on ta samas olnud lektor ja õpetanud helisünteesi, sonogrammanalüüsi, algoritmilist kompositsiooni, live-elektroonikat ja interaktiivset kompositsiooni, analoogsünteesi praktikat, elektronmuusika seminari ja elektroakustilise muusika ajalugu. Aastatel 2003 ja 2005 oli ta NYYD-festivali raames toimunud EMTA elektronmuusika stuudio kontserdi kunstiline juht. Alates 2007. aastast töötab ta Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia osakonna töökoja juhatajana.

Hans-Gunter Lock tunneb huvi nii eesti rahvamuusika ja folkloori kui ka eesti kunstmuusika vastu. Ta on tegutsenud ka helirežissöörina, uurinud akustikat ja helisünteesi ning Eduard Tubina loomingut, avaldanud artikleid Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamatutes ning tõlkinud muusikaalaseid tekste.
Aastal 2002 omistati talle Setumaal läbi viidud salvestusekspeditsioonide eest Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia.
Hans-Gunter Lock on Lepo Sumera Ühingu ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liige ning kuulub Eesti Heliloojate Liitu (alates 2005) ja Eesti Muusikateaduse Seltsi (alates 2000).

Hans-Gunter Locki koduleht

© EMIK 2010
Uuendatud oktoobris 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).