Anatoli Rait

14.09.1944 Lõskovo, Gorki oblast (praegune Nižni Novgorodi oblast), Venemaa
Eesti Heliloojate Liidu liige 1979–2006

Anatoli Rait lõpetas 1968. aastal Novgorodi muusikakooli muusikateooria alal ja 1977. aastal Leningradi konservatooriumi kompositsiooni erialal (Vladislav Uspenski ja Boriss Tištšenko klassis). Ta on töötanud muusikateoreetiliste ainete õpetajana lastemuusikakoolides Valdais (1968), Tšudovos (1968–1974) ja Narvas (aastast 1974).

Ta on kirjutanud mitmeid instrumentaalkontserte, keelpillikvartette, viiuli-, flöödi ja ja klaverisonaate, soololaule jm.

© EMIK 2021

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).