Heino Lemmik

21.07.1931 Tallinn – 14.05.1983 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1960

Heino Lemmik õppis Tallinna Muusikakoolis viiulit (1945–1953) ning lõpetas kompositsioonierialal Eugen Kapi klassi Tallinna Riiklikus Konservatooriumis1959. aastal.
Aastatel 1951–1966 oli Lemmik Eesti Rahvusmeeskoori (Eesti NSV Riikliku Akadeemilise Meeskoori) laulja. Hiljem töötas muusikateoreetiliste ainete õppejõuna Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1966–1971) ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (alates 1971). Koostanud "Harmoonia õppeprogrammi muusikapedagoogika erialale" (Tallinna Riiklik Konservatoorium, 1973), uurinud ka polüfooniat eesti koorimuusikas.

Lemmiku heliloomingus domineerib koorimuusika. Lüürilise alatooniga laulud on kirjutatud eesti autorite tekstidele (Aleksander Suuman, Rudolf Rimmel, Viivi Luik, Helgi Muller jt), on võitnud preemiaid koorilaulude võistlustel ("Jäised prelüüdid", "Leninit ma olen näinud") ning olnud üldlauludpidude kavades: "Lilled rahutoojatele" (XVIII üldlaulupidu, 1975), "Puust hobu" (XIX üldlaulupidu, 1980), "Sii om leelo" (XXIV üldlaulupidu, 2004). Ulatuslikematest teostest kuulub tema loomingusse kolm kantaati koorile ja orkestrile, Viiulikontsert (1966), Flöödikontsertiino (1959) ja Kammerkontsert (1979).

© EMIK 2011

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).