Gerhard Lock

15.01.1978 Halle/S.
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2005
Eesti Muusikateaduse Seltsi liige alates 2002


Gerhard Lock on Saksamaal sündinud ja Eestis elav muusikateadlane ja helilooja, pedagoog, toimetaja, korraldaja ja muusik. 1983–1993 õppis ta Georg Friedrich Händeli nimelises konservatooriumis ja 1993–1996 August Hermann Francke nimelises Gümnaasiumis (endine muusikakeskkool) Saale äärses Halles, kus heliloomingut õpetas talle klarnetist ja helilooja Willi Vogl. 1996–2000 õppis ta Weimari Franz Liszti nimelises Muusikakõrgkoolis viiuli erialal. 2000. aastal alustas muusikateaduse õpinguid Leipzigi Ülikooli magistriõppes, mida jätkas 2002. aastal Eesti Muusikaakadeemias, kus omandas magistrikraadi 2004. aastal (juhendaja prof. Mart Humal). Locki magistritöö "Muusikaline materjal ja selle käsitlus Lepo Sumera Viiendas sümfoonias" pälvis I preemia Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil humanitaarteaduste valdkonnas (2004). Korduvalt on Lock täiendanud ennast Orpheuse Instituudis Gentis/Belgias (2003–2010). Aastast 2008 on Gerhard Lock Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse doktorant (teemaks pingedisain nüüdismuusikas, juhendaja prof. Kerri Kotta). Alates 2009. aastast on ta prof. Tiina Selke poolt Tallinna Ülikooli juurde asutatud CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritud teadusajakirja kaasasutaja ja tegevtoimetaja.

Ta on töötanud ERR Klassikaraadios arhivaar-internetitoimetajana (2005–2008), Tallinna Ülikoolis muusikaliste ainete lektorina (2005–2008), Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakonnas muusikateadurina (2006–2008) ja muusikateaduse lektorina (alates 2009) Tallinna Ülikooli alates 2015. aastast ümber struktureeritud Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM). Lock on Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liige alates 2003 (juhatuse liige 2007–2012). Ta on olnud Kerri Kotta juhitud Eesti Teadusagentuuri (ETAg) grandiprojektide põhitäitja 2006–2008 (Graafilised uurimismeetodid ja nende rakendmine 20. sajandi muusika uurimisel) ja 2010–2012 (Muusika funktsionaalsed aspektid). Alates 2009. aastast on Lock Tallinna Ülikooli erinevate komisjonide liige (sh Kunstide valdkonna nõukogu juht 2011–2013), alates 2015. aastast Tallinna Ülikooli BFMi uue BA õppekava Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) arenduskomisjonis ning osaleb alates 2016. aastast BFMi koreograafia BA õppekava eksamkomisjoni töös ja Tallinna Ülikooli uute ELU nimeliste interdistsiplinaarsete kursuste arendamisel. 2014–2017  kuulus ta riikliku Eestikeelse terminoloogia programmi (ETP) Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse (dr. Peep Nemvaltsi) juhitud projekti täitjate hulka ja osaleb alates 2018 ka keskuse jätkuprojektides, ta on esinenud regulaarselt TLÜ teaduskeele konverentsidel. 2017–2018 oli ta Eesti riikliku (ELi rahastatud) gümnaasiumiõppekava uuendamisele pühendatud DigiÕppeVaramu projekti (DÕV) kunstide valdkonna muusika osa sisuline koordinaator, kaasautor ja metoodik. Projekti raames loodi helilooja Andrus Kallastu juhtimisel innovatiivset Muusikalise kompositsiooniõpetuse kursust (arendab edasi EASchÜ eelnevat tegevust QUERKLANG GOES EUROPE raames), mis esmakordselt täidab õppekava omaloomingu ja musisteerimise komponendid didaktiliselt süstematiseeritud sisuga.

Gerhard Locki heliloomingus on kesksel kohal elektroakustiline muusika ja selle ühendamine teiste kunstivaldkondadega (maal, video, sõna, nüüdistants, performance). Loominguliseks inspiratsiooniallikaks on lisaks teistele kunstidele olnud ka filosoofia. 1990. aastail oli tema tugevaks muusikaliseks mõjutajaks tutvumine Olivier Messiaeni, Arvo Pärdi ja Lepo Sumera loominguga. Elektroonilistes teostes paelub teda võimalus luua nüansirikas helimaailm, mille kõlaline tulemus ei lase aimata teose algmaterjali, milleks on sageli akustiliste pillide helid, loodushääled,  hingamine või tehiskeskkondade helid. Locki huviorbiidis on muusika ja kunstide žanripiiride kompamine – tema heliinstallatsioonid on esitatavad ka kontsertteostena ning tema muusika ja improvisatsioonid on kõlanud erinevate performance'ite raames.

2006. aastal kanti multimeediaetendus "Utoopilised fuugad" ette Tallinnas Kultuuritehase Polümer Festivali tellimusena. 2007. aastal kõlas rahvusvahelisel uue muusika festivalil "Nyyd" multimediaalne teos "...sügavas hinguses leiavad kooskõla" klarnetile, vioolale, elektroonikale ja interaktiivsele tantsijale. Tema teoseid on tihti esitatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sügisfestivalidel, samuti Saksamaal, Leedus, Itaalias ja USAs. Alates 2003. aastast on olulisi impulsse andnud koostöö kunstnik Rait Rosinaga – osa Locki muusikast ongi loodud ühiselt Rosinaga (muusika näitustele, videotele ja performance’itele). Ta on Rosinaga osalenud näitus-installatsioonidel "Kõik on nii hästi!" (Vaal galerii, Tallinn) ja "Luik linnas" (Tallinna Linnagalerii) 2006. aastal, "simplelifestars" (Draakoni galerii, Tallinn) 2008. aastal ja "kopli haldjad" (Art Depoo galerii) 2009. aastal. Alates 2007. aastast on Lock teinud tihedat koostööd tantsija ja koreograaf Kaspar Ausiga – ühislooming, teadustöö ning koreomuusikalised (muusika ja tantsu seoste) töötoad (Hiiumaa TantsuFestivalil 2011). Alates 2012. aastast osaleb Lock performance rühmituse LAIK tegevuses residentuuridega Okasroosikese lossis Tallinnas (2012) ja Mooste KülalisStuudios MoKS (2013) ning 2013. aastal esinemistega Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas, Tartu Trükimuuseumis ja Haapsalu Linnagaleriis. 2015. aasta veebruaris toimus LAIK rühmituse esimene ühisnäitus "Valgustung" Haapsalu Linnagaleriis, 2016. aasta kevadel esineti Kanuti SAALi Made in Estonia maratonil ning sama aasta suvel toimus residentuur AmbulARTooriumis ja esineti rühmituse liikme Juhan Vihterpali isiknäituse avamisel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis Paldiskis.

Muusikuna osales Gerhard Lock aastatel 1984–2000 erinevate saksa noorteorkestrite töös peamiselt viiulirühmade kontsertmeistrina rahvusvaheliste kontsertturneedega erinevatesse Euroopa riikidesse (sh Taani, Poola, Tšehhi vabariik, Iirimaa, Austria). Kontsert Saksi-Anhalti Noortesümfooniaorkestriga Viini Musikvereini Kuldses saalis ilmus 1997 live-CD'na. Ta on Saksi-Anhalti Noortesümfooniaorkestri (1992) ja noorte kammeransambli "Paul Hindemith" (1998) asutajaliige. Alates 2010. aastast seob teda tihe loominguline koostöö Hiiumaa TantsuFestivaliga (HTF). 2011–2013 mängis ta viiuldajana folk-rokk bändis "Elvin's Tales". Ta on esinenud improvisaatorina (viiulil, klaveril, süntesaatoril) Hiiumaa Tantsufestivalil (2010-2016) ning erinevatel üritustel (sh luuleõhtutel) Tallinnas (alates 2013). 2016. aastal soleeris ta venna Hans-Gunter Locki maailma esimese Bohlen-Pierce helisüsteemis Viiulikontserdi maailma esiettekandes Tallinna Metodisti kirikus.

Muusikateadlasena on Gerhard Lock pühendunud 20. ja 21. sajandi nüüdismuusika ning muusika ja erinevate kunstide sünteesi analüüsile. Ta on koostööd teinud erinevate uurijatega nagu Kerri Kotta (muusikateooria), Maris Valk-Falk (muusikapsühholoogia), Tiina Selke ja Marit Mõistlik-Tamm (muusikapedagoogika). Alates 2003. aastast on ta esinenud ettekannetega ja avaldanud artikleid muusikateaduslikel, muusikapedagoogilistel ja interdistsiplinaarsetel teemadel Eestis ja paljudes teistes Euroopa riikides (sh Läti, Leedu, Belgia, Saksamaa, Itaalia, Serbia, Rootsi, Soome, Iirimaa), USAs ja Brasiilias, sh nimekates kirjastustes nagu Bärenreiter, Laaber, Pfau ja Helbling ning on välja andnud publikatsioone koostöös väljaandjatega Eres Estonia, Scripta Musicalia ja Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Tallinna Ülikool ning Eesti Muusika Infokeskus. Ta on Tallinna Ülikooli kahe rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakirja kaasasutaja ja tegevtoimetaja (CFMAE, Res Artis) ) ning interdisciplinaarse teadusajakirja Accelerando: Belgrade Journal of Music and Dance (BJMD) toimetuskolleegiumi liige. Ta osaleb erinevate rahvusvaheliste erialaliitude ja võrgustike tegevuses, sh EAS, ISME, SMEI (muusikapedagoogika), ECA N+ (muusika, tants ja film) ning Querklang Goes Europe ja CREUEROPE (loovus). Arvukad kontserdiarvustused on ilmunud ajakirjades "Leipzig-Almanach", "Teater. Muusika. Kino", "Muusika" ja ajalehes "Sirp". Ta on kirjutanud tekste Andres Uibo (2006), Jüri Reinvere (2009) ja Siim Liigi (2013) autori-CD'dele.

Korraldajana oli Gerhard Lock "Luubi all" projekti initsiaator ja peakorraldaja, koostöös Eesti Muusika Päevade, Kanuti Gildi Saali, Tallinna Keskraamatukogu ja Tallinna Ülikooliga toimusid avalikud loengud ja vestlusringid "Muusikakriitika luubi all" ning koostöös Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna blogi ja Müürilehega konkursid "Noorte kriitikute luubi all" (2010 ja 2011). Ta korraldab regulaarselt rahvusvahelisi teaduskonverentse, sh Pärnu Nüüdismuusika Päevade (PNP) sümpoosiumid (alates 2005) ning Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakonna, alates 2015. aastast BFMi, CFMAE (The Changing Face of Music and Art Education) igaastased rahvusvahelised teaduskonverentsid (alates 2009). Lock on ellu kutsunud ja korraldab alates 2013. aastast Tallinna Ülikooli BFMi juures Noorte Heliloojate Labori (NHL) audiovisuaalset kontserdisarja ja vestlusringe. Alates 2016. aastast toimub kontserdisari koostöös EMTA elektronmuusika stuudio (Malle Maltis, Hans-Gunter Lock) ja H. Elleri nim. Tartu Muusikakooliga (Age Veeroos) kolleegidega uue nime all Treffpunkt (kohtumispunkt) näitamaks noorte heliloojate uut ja innovatiivset ja edaspidi ka elektroakustilise muusika klassikute loomingut. Treffpunkt#3 2018 toimus esmakordselt EMTA Sügisfesti raames kasutades Helios Halli 360 kraadi videoprojektsiooni võimalusi. Alates 2014. aastast on ta Tallinna Ülikooli BFMi koolinoortele suunatud Digitaalse heliloomingu konkursi kaaskorraldaja ja žürii liige. Lock on 2018. aastal asutatud Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi liige.
 

Gerhard Locki koduleht
Gerhard Locki teadustöö koduleht

© EMIK 2010
(Täiendatud jaanuaris 2019)

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).