Jörgen Kursk

12.10.1990, Tallinn

Jörgen Kursk on lõpetanud Tallinna 21. Kooli muusikaklassi ning õppinud klaverit Tallinna Muusikakoolis. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias tootedisaini ning lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe inglise keele ja kirjanduse erialal. Aktiivse koorilauljana on ta laulnud üle kümne aasta Tallinna Poistekooris ja alates 2014. aastast laulab Tartu Ülikooli Kammerkooris.

Jörgen Kursk alustas muusikalist loometööd elektroonilise muusika vallas, ent sügavam huvi koorikompositsiooni vastu ja esimesed tõsisemad katsetused tekkisid just Tartu Ülikooli Kammerkooris lauldes. Oma loomingus nii vabakutselise disaineri kui ka algaja heliloojana peab ta oluliseks juba väljakujunenud traditsioonide austamist kui ka nende delikaatset muutmist, põimides kogemusi ja tehnikaid erinevatest žanritest. Avalik debüüt kooriheliloojana toimus osana Tärkava helilooja programmist "Sahtlist saali", mille raames välja valitud teos "Kiigele" kõlas esmaettekandel programmi galakontserdil 2017. aasta mais.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).