Liisa Rahusoo

26.06.1984

Liisa Rahusoo on õppinud klaverit Tartu I Muusikakoolis ja kooridirigeerimist Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis Lauri Breede dirigeerimisklassis. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe professor Ants Üleoja ning magistriõppe professor Ants Sootsi dirigeerimisklassis. Alates 2004. aastast on Liisa Rahusoo juhatanud erinevaid koore ning kirjutanud neile seadeid. Ta on pälvinud Lauluragina konkursil parima seade eripreemia Imre Sooääre laulule „Üle vee“ (2016). Hetkel juhatab ta segakoori Rõõmusõõm, Biomeedikumi segakoori ning Kaitseliidu Majakoori.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).