Sirje Kaasik

21.11.1958

Sirje Kaasik on lõpetanud koorijuhtimise eriala Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1987). Ta töötab Haapsalu C. Kreegi nim. Muusikakoolis solfedžoõpetajana ning juhatab Haapsalu Toomkoori, naiskoori Kaasike ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli mudilaskoori. Sirje Kaasiku loominguga on ilmunud kolm lastelaulude kogumikku ja segakoorilaulik.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).