Johan Tamverk

Johan Tamverk
14.06.1906 Haapsalu – 26.01.1988 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige 1945–1950, aastast 1959

Helilooja ja pedagoog Johan Tamverki loomingu oluliseima osa moodustab vaimulik muusika, sh vokaalsümfoonilised teosed ja koorilaulud. Tuntuimaks teoseks on 1934. aastal valminud oratoorium „Taavet ja Koljat“ solistidele, meeskoorile ja sümfooniaorkestrile (tekst Peeter Sink Piibli ainetel). Lisaks kuuluvad tema loomingunimekirja teosed sümfoonia- ja puhkpilliorkestrile ning kammermuusika, sh kammerlaulud.

Johan Tamverk lõpetas Tallina Konservatooriumis Artur Kapi kompositsiooniklassi 1928. aastal ning muusikapedagoogika eriala Juhan Aaviku juhendamisel 1929. aastal.

Ta on töötanud Läänemaa Õpetajate Seminaris (1928–1931), muusikaõpetajana Tartu Pedagoogiumis (1932–1937) ning aastast 1937 (vaheaegadega) paljudes Tallinna üldhariduskoolides (sh 1959–1974 Tallinna 23. Keskkooli muusikaklassi juhataja), samuti  direktori ja muusikaõpetajana Ühendatud Usklikkude Hariduseltsi Eraprogümnaasiumis Tallinnas (1937–1940), muusikainspektorina Tallinnas Rahva Kunstilise Isetegevuse Keskmajas (1940–1941) ja inspektorina Tallinna Konservatooriumis (1942–1944). Ta on juhatanud Tartu Naislaulu Seltsi (1934–1937) ja Tallinna Meestelaulu Seltsi (1937–1939) koore.

1950. aastal arvati Johan Tamverk ideoloogilistel põhjustel Eesti Heliloojate Liidust välja ning tal ei võimaldatud enam Tallinnas töötada. Aastatel 1950–1956 õpetas ta Rakvere Pedagoogilises Koolis.

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).