Uudised

"Presidendi rahvaluulepreemia said Leida Oeselg, Liina Paales ja Hans-Gunther Lock". – Eesti Päevaleht, 22.02.2002

 

Proua Ingrid Rüütel andis täna Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis üle Vabariigi Presidendi 2001. aasta rahvaluulepreemiad. Preemia said Leida Oeselg, Liina Paales ja Hans-Gunther Lock.

Leida Oeselg on pensionär, kes sai preemia kaasaegsete pulmade, sünnipäevade, matuste ja jõulutraditsioonidega seotud pärimuse kogumise eest, mis on talletatud enam kui 330 leheküljel.

Liina Paales on projektitäitja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juures. Ta on pikka aega talletanud ja uurinud vaegkuuljate folkloori, kogunud ning andnud arhiivile üle Eesti viipekeelset rahvapärimust.

Hans-Gunther Lock on Eesti Muusikaakadeemia magistrant, kes tegi 2001. aasta suvel Setumaal 14 tunni ulatuses kvaliteetseid helisalvestusi setu laulukultuurist.

Kõik kolm pälvisid presidendi rahvaluulepreemia Eesti Kirjandusmuuseumi ettepanekul.

Eesti Rahvaluule Arhiiv täienes eelmisel aastal 6672 käsikirjalise lehekülje, 125 tunni helilindistuste, umbes 50 tunni videosalvestuste ja 1014 foto võrra. Arhiivile andsid kogutud materjale rohkem kui 70 inimest, kelle hulgas on nii kauaaegseid korrespondente kui esmakordselt kaastööd teinud üliõpilasi.

Eesti riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele pälvisid aastatel 1935-1940 enam kui sada Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöötajat. 1994. aastast on Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiat antud Presidendi Kultuurirahastu toel kaheksal korral. Preemia suuruseks on tänavu 4000 krooni.

Tagasi