Muusikauudised

Kaunite kunstide filosoofia seminaril uuritakse muusika parameetrilist komponeerimist

Neljapäeval, 6. novembril kell 17 esineb Kaunite kunstide filosoofia seminaril Pärnu Keskraamatukogus Andrus Kallastu, kes tutvustatab  muusikaliste parameetrite mudeli rakendamise võimalusi 2013. aastal valminud teose “Tropus De profundis“ näitel.

Muusikaline parameeter on muusikalise objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi suurus, mille väärtusi on võimalik hinnata ning mille väärtused määravad mingi kindla muusikalise objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi või selle klassi. Muusikaliste parameetrite mudel on helilooja töövahend, mille abil hallata muusikaliste objektide, sündmuste, seisundite, protsesside või printsiipide parameetrite väärtuste kombinatsioone ajas.

  Andrus Kallastu

Eelmisel sügisel toimunud samateemalise seminari ülesvõte asub Pärnu Loomeliidu kanalil Youtube’is aadressil https://www.youtube.com/watch?v=jroC2s-F85E

Andrus Kallastu doktoritöö “Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina” valmimisel olev tekst asub aadressil http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/tekstid/Andrus_Kallastu_DOKTORITOO.htm

Teose Tropus De profundis partituur leidub aadressil http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/Kallastu_teosed/KALLASTU_TROPUS_DE_PROFUNDIS_SCORE.pdf

Andrus Kallastu on sündinud 1967. aastal Pärnus, õppinud Tallinna Konservatooriumis ja Sibeliuse Akadeemias ning tegutseb vabakutselise helilooja ja dirigendina. Kallastu loomingu võib jagada kahte perioodi, enne ja pärast aastat 1991. Esimese perioodi loomingut iseloomustab vaba atonaalne helikeel, motoorne, tihti ostinaatne rütmika, neoklassitsistlik kõlakäsitlus, teise perioodi teoseid seriaalne tekstuur, väljatehnika, mittepulseeriv rütmika, muusikalise heli ning müra piire kompav kõla. Praegu õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris heliloomingut.

Kaunite kunstide filosoofia seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut. Seminari korraldab Pärnu Loomeliit koostöös Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Linnagaleriiga. Seminari rahastavad Pärnu linn, Kultuurkapital ja Euroopa Sotsiaalfond. Seminari ülesvõtted asuvad Pärnu Loomeliidu kasutajalehel Youtube'i keskkonnas.

Vaata ka: Pärnu Loomeliit

Tagasi