Circle of Life

Circle of Life
Eesti Rahvusraamatukogu 2016

1. Piret Rips-Laul „Minu päralt sinitaevas“ / „The blue sky is all mine“
2. Alo Ritsing „Ave Maria“
3. Urmas Sisask „Heliseb väljadel“  tsüklist „12 laulu Püha Neitsi Maarja auks“ / „Ringing in the fields“ from cycle „12 songs in honour of Holy Virgin Maria“
4. Cyrillus Kreek „Õnnis on inimene“  Taaveti laul nr. 104 / „Blesssed the man“ Psalm 104 The song of David
5. Eduard Tubin „Õhtulaul“ / „Evening song“
6. Gustav Ernesaks „Ööviiul“ / „Butterfly orchid“
7. Alo Ritsing „Kevade kullendav taevas“ / „Bright spring sky“
8.-10. Lembit Veevo „Kullerkuppude aegu I-III“ / Time of globeflowers I-III“
11.-13. Veljo Tormis 3 liivi rahvalaulu / 3 livonian folk songs:
11. Karjase hommik / Shepherd's morning
12. Karjase päev / Shepherd's day
13. Vastlad / Shrove tuesday  
14. Ester Mägi „Äiu-püiu“ tsüklist „6 eesti rahvalulu“ / „Lullaby“ from the cycle „6 Estonian folk songs“
15. Aare Kruusimäe „Eluring“ / „Circle of life“

Female Choir of the Estonian National Library, conductors Anneli Surva, Kristi Jagodin