EMIC

Sergo Selder. "Muusikakooli vastne direktor pulbitseb tegutsemistahtest". – Postimees, 30.07.1999

Muusikakooli vastne direktor pulbitseb tegutsemistahtest
SERGO SELDER

Elleri kooli äsjavalitud direktor Mart Jaanson tahab koolist teha rakendusliku kõrgkooli, mille lõpetajad saavad muusiku diplomi.

«Olen ise tartlane ja selle kooli kuulsusrikas minevik ei anna mulle rahu. Tahaksin ka õla alla panna,» ütles Heino Elleri nimelise muusikakooli uus direktor Mart Jaanson, kelle haridusminister kinnitas kolmeks aastaks ametisse.

Direktori valimise komisjoni kuulunud Elleri kooli õppealajuhataja Marvi Mikk ütles, et neljast kandidaadist kahe dokumendid ei vastanud nõuetele ning kahe vahel valides tundus Jaanson parem. «Jaansoni vestlus ning kirjalik kooli arengukava olid väga tugevad.»

Vastse direktori kirjapandu kohaselt tuleb kõigepealt parandada õppetöö korraldust, tagada koolis asjatundlik õpetus, muretseda vajalikku klasside sisustust ja otsida võimalusi õpetajate palga tõstmiseks. «Komisjon ootas minult võibolla konkreetseid samme, aga ma arvan, et täpsed ülesanded selguvad töö käigus,» ütles Jaanson.

Direktor leiab, et Elleri kool peab andma kvaliteetse muusikahariduse, mis oleks kinnitatud tunnustatud diplomiga.

Õppealajuhataja Marvi Mikk ütles, et eelmise direktori lahkumise tingis tema isiksus. «Kõigepealt ootame, et kui direktor hakkab midagi otsustama, oleksid otsused kollektiivsed, mitte autoritaarsed, nagu võis ette heita eelmisele direktorile.»

«Autoritaarse stiiliga juht võib korda saata palju kasulikku, aga kui ta on kollektiiviga vastuolus, siis ei tule midagi välja. Koostöövaimu on vaja,» ütles Elleris muusikateoreetiliste ainete õpetajana töötanud vastne direktor. Jaanson ei osanud öelda, kas ta direktoritöö kõrval jätkab ka õpetajana.
Direktorina kohtub Mart Jaanson kooli töötajatega esimest korda vahetult enne kooliaasta algust augusti lõpus.

Back