Music News

V Hugo Lepnurme Muusikapäevad

25.–26. septembrini toimuvad Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus organist, helilooja ja pedagoog Hugo Lepnurmele pühendatud viiendad muusikapäevad alapealkirjaga „Orelipassidest koraalieelmängudeni – Hugo Lepnurme pärand tänases päevas“. 31. oktoobril möödub 95 aastat maestro Hugo Lepnurme (1914–1999) sünnist.

 


Hugo Lepnurm

Festivali avatseremoonial 25. septembril kell 12 räägib Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Jaak Salumäe ning orelil esitab Lepnurme oreli-ja koraalimuusikat Ene Salumäe. Alates kella 12.30–16.30 pakub festival mitmeid huvitavaid ettekandeid ja arutelusid. Lühiülevaate Hugo Lepnurme poolt koostatud orelipassidest ja tema initsiatiivil hangitud uutest orelitest teeb orelihooldaja Toomas Mäeväli. Orelitega seonduvatest muinsuskaitsealastest küsimustest räägivad Muinsuskaitse Ameti Muusikainstrumentide Ekspertkomisjoni esimees Kristel Aer, Muinsuskaitse Ameti kunstimälestiste peainspektor Ülle Jukk ja Trossingeni Muusikaülikooli oreliekspertiisi eriala magistrant, kunstiajaloolane ja organist Külli Erikson.

Uute vileorelite hankimisest jagavad kogemusi Tallinna Metodisti kiriku Hugo Lepnurme nimelise Orelifondi, Narva Aleksandri koguduse ja Tartu Pauluse koguduse esindajad. Kontserdil „Ma tõstan taeva poole silma” algusega kell 18 kõlab Lepnurme koori- ja kammermuusika. Kontserdil tehtud annetused lähevad Tallinna Metodisti kiriku Hugo Lepnurme mälestusoreli ehitamise heaks.

26. septembril kella 10.00–11.30 räägib Piret Aidulo eesti heliloojate koraalieelmängudest orelile ning Ene Salumäe tutvustab Hugo Lepnurme koraalieelmängude kogu. Kell 12 toimuval kontserdil esitavad Kristel Aer ja Ene Salumäe Lepnurme koraalieelmänge ning toimub muusikapäevade lõpetamine.

Enam kui poolsajandi jooksul on organist Hugo Lepnurme nimega seotud eesti orelimuusika püsimine ja säilitamine. Ta on töötanud pikka aega pedagoogina, andnud tohutul hulgal kontserte Ida-Euroopa ühe juhtorganistina nii kontserdisaalides kui ka külakirikutes, kirjutanud heliloomingut, artikleid, mitu oreliraamatut jpm.

Hugo Lepnurme Muusikapäevi korraldab Hugo Lepnurme Muusikaühing.

Täpsem ajakava: Hugo Lepnurme Muusikapäevad

Tagasi