Music News

17. oktoobril avati Eesti Muusikaakadeemias Veljo Tormise regilaulukeskus

EMA muusikateaduse osakonna juurde loodava keskuse eesmärk on regilaulu ja selle traditsioonilise esitusmaneeri viljelemine, uurimine ja propageerimine. Lisaks rahvamuusika-alaste õppeainete kureerimisele EMAs hakkab keskus korraldama ürituste sarja "Regituba", kus Veljo Tormis jagab praktilist õpetust EMA üliõpilastele ning regilaulu harrastajatele üle Eesti. Keskuse huvisfääri jäävad ka teised traditsioonilise rahvamuusika vormid. 

Back