Muusikauudised

Pärnu nüüdismuusika päevadel keskendutakse žesti ja muusika seostele

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2017 teemaks on „Žest ja muusika“. Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised. Koostöös rahvusvahelise projektiga QuerKlang toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse Vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

13.–14. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus toimuva sümpoosioni keskne teema on žest ja selle seosed erinevate kunstivormidega. Žesti kui nähtust võib mõista mitmeti. Üks võimalus on seda vaadelda kui „mõtlemise mustrit“. Näiteks Giovanni Maddalena väidab raamatus „Žesti filosoofia“ (The Philosophy of Gesture, 2015), et teadmised lähtuvad pigem sellest, mida me „teeme“ ja mitte niivõrd põhjalikest analüüsidest. Teisisõnu, võimaliku uueni ei jõuta ainult mõtlemise, vaid erinevat laadi „tegevuste“ ja nähtuste – tunnete, ebamääraste ideede, igapäevategemiste ning märkide (ikoonide, indeksite ja sümbolite) – sünteesi kaudu. Žest olekski sedalaadi „tegevustest“ inspireeritud ning ajaliselt piiritletud ja tähendust kandev akt. Mida tihedam on nähtuste ja märkide segu, seda „täielikum“ on žest ja suurem tema võim kehtestada teadvuses midagi uut. Täielike žestidena võib käsitleda näiteks religioosset liturgiat, avaliku ja erasektori ametlikku tseremooniat, identiteeti loovat tegevust, hüpoteetilist eksperimenti jne.

Sümpoosionil esinevad Silvi Tenjes, Elo Masing, Kerri Kotta, Gerhard Lock, Jaak Sikk ja Vlady Bystrov.

Valdkondadevahelise muusikalise kompositsiooni töötoa eesmärgiks on uurida valdkondadeülest metatasandit, millel asub ka muusikaline žest ja saada uut informatsiooni valdkondade vahelistelt nö „hallidelt“ aladelt. Uurimisküsimusi: Milliseid tähendusi võib žest erinevates valdkondades kanda? Kuidas tulevad žesti tähendused esile? Millisel moel toimub erinevate kunstivaldkondade (kirjandus, tantsukunst, muusika, visuaalkunst) informatsiooni "tõlkimine"? Kas selliseks "tõlkimiseks" on ka muid vahendeid peale žesti? Milline on žesti vormiloov roll?

Pärnu Nüüdismuusika Päevad toimuvad Eesti Arnold Schönbergi Ühingu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Viljandi galerii Supersonicum, Pärnu Ooperi, loomekeskus Massia, rahvusvahelise projekti QuerKlang, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Keskraamatukogu, Galerii Avangard, Kultuuriklubi Tempel, Pärnu linna ja Kultuurkapitali koostöös.

Kõigile Pärnu nüüdismuusika päevade üritustele on sissepääs tasuta.

Vaata ka: http://www.schoenberg.ee/

Tagasi