Johannes Jürisson

Raamatud:
Muusikud Kapid ja Suure-Jaani (Maalehe Raamat, 2003)
Hüpassaare (Maalehe Raamat, 1999)
Mart Saare koorilaulud ja rahvalooming (Ühing Teadus, 1982)
Muusikud polemiseerivad (Eesti Raamat, 1972)
Dissonantse ja konsonantse (Eesti Raamat, 1969)
Rossinist Ravelini (Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, 1969)
Tšehhi ja norra rahvuslike koolkondade kujunemine (Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, 1969)
Heliloojad-romantikud (Vabariiklik Teaduslik-Tehnilise Propaganda Maja, 1967)
Viini klassikaline koolkond (Eesti Raamat, 1967)
Paletrinast Bachini (Eesti Raamat, 1966)
Vanast muusikast (Eesti Raamat, 1961)