Käsikirjade andmebaas

Käsikirjade andmebaas sündis Eesti Muusika Infokeskuse, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Muusikafondi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös 2014. aastal ja see täieneb jooksvalt. Andmebaasi eesmärgiks on teha interpreetidele ja muusikauurijatele kättesaadavaks korrastatud informatsioon eesti muusika käsikirjade kohta.

Iga muusikateose kirjeldus koosneb kahest plokist.
Esimene plokk sisaldab andmeid teose kohta: autor, pealkiri, žanr, loomisaasta, koosseis, osade arv, osade pealkirjad, teksti autor, algussõnad, kirjastajad jne.
Teine plokk hõlmab andmeid teose käsikirja(de) kohta: käsikirja tüüp (autorikäsikiri, käsikirjaline koopia, digitaalne käsikiri, valguskoopia, noodigraafika väljatrükk), käsikirja liik (partituur, klaviir, orkestripartiid, soolopartii, instrumentaalpartiid, kooripartii), lehekülgede arv, daatum, staatus (lõpetatud,  lõpetamata), asukoht jm.

Andmebaas on seotud Eesti Muusika Infokeskuse kodulehel olevate heliloojate teosenimekirjadega: iga teose juurest viib viide käsikirjade andmebaasi vastava kirje juurde. Otsingusüsteemi abil on võimalik leida käsikirju järgmiste tunnuste (või mitme erineva tunnuse) alusel: žanr, autor, pealkiri, loomisaasta.

Käsikirjade tellimise ja kasutamise tingimused

Kõikide Eesti Muusika Infokeskuse digitaalses arhiivis olevate käsikirjadega saab tutvuda kohapeal. Muusikauurijatele, interpreetidele ja kirjastajatele väljastatakse sihtotstarbeliseks kasutamiseks ka digitaalseid koopiaid. Selle eeltingimusena sõlmitakse Eesti Muusika Infokeskuse ja tellija vahel kasutusleping, milles viimane võtab kohustuse järgida Eesti autoriõiguse seadust.

* Eesti Muusika Infokeskus ei väljasta selliste teoste käsikirju, mis on juba kirjastatud. Erandiks on muusikateaduslikud uuringud ja vajadus võrrelda kirjastatud teksti käsikirjaga.
* Kui käsikirja tellija eesmärgiks on teose kirjastamine, siis tuleb Eesti Muusika Infokeskusele esitada ka pärija(te) nõusolek või kirjastusleping.
* Ka teose käsikirjast toimuva kontsert-ettekande võimalikkuse määrab pärija või autori nõusoleku olemasolu.

Kasutuslepingu sõlmimiseks palume saata aadressile emic@emic.ee
* tellija kontakt- ja isikuandmed (nimi, eriala ja/või ametikoht, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress)
* soovitud käsikirja(de) autor, pealkiri ja liik (partituur, klaviir, orkestrihääled vm)
* käsikirja kasutamise eesmärk (uurimistöö, teose ettekanne – kus ja millal, kirjastamine vm eesmärk)

                                                                             ***

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi käsikirjade tellimine: kogud@ajaloomuuseum.ee, +372 5551 5484
Käsikirju kokku: 29066