YXUS Ensemble

CD "Käidi ja külvati varjude seemneid, sest valgus hakkas võrsuma/They Went and Planted the Seeds of Shadows Because the Light Started to Sprout", Ardo Ran Varres (2016). Jaanika Kilgi and Taniel Kirikal (Vox Clamantis), esnemble YXUS