Raul Talmar

Raul Talmar
6.01.1959 Tallinn

Raul Talmar alustas muusikaõpinguid Tallinna 22. keskkoolis muusika süvaklassis, kus õppis aastatel 1966–1977 Ene Üleoja, Merike Toro, Merike Aarma ja Ene Kangro juhendamisel. Aastal 1982 lõpetas Raul Talmar Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimiserialal Uno Järvela klassis ning täiendas end 1994 Belgias Namuris Frieder Berniuse meistrikursustel ning 2007 Itaalias Fanos Euroopa koorijuhtide ja koorilauljate akadeemias.

Raul Talmar on töötanud aastatel 1981–1982 ENSV Rahvaloomingu Majas koorimuusika sektori juhina ning 1982–1987 Eesti Kooriühingus konsultandina, hiljem organiseerimisosakonna juhatajana. Aastatel 1991–1992 oli Talmar ühtlasi Eesti Muusikaakadeemias õppejõud ning aastatel 2004–2007 Rapla Kultuuri- ja Huvikeskuse juhataja.
Aastast 2008 on Talmar koorijuhtimise õppejõud Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis.

Raul Talmar on juhatanud mitmeid koore: aastal 1981–1982 oli Talmar segakoori "Tungal" dirigent, aastatel 1982–1987 juhatas Vene Koorikapelli, 1987–1989 Klementi Õmblusvabriku Naiskoori, 1992–1997 Helsingi Kaubandusülikooli Meeskoori, 1993–1998 Pärnu kammerkoori "Mattone", 2002–2003 Viljandimaa Noorte Meeskoori ning 2003–2004 Harjumaa Poistekoori. Pikaaegne koostöö seob Talmarit segakooriga Noorus (1999–2012) ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskooriga (2001–2012),  kellega on välja andnud mitmeid  CD-sid sh "Segakoor Noorus – Läbilõige" (2009), "Aja laulud" (TTÜ Akadeemiline Naiskoor, 2012). Aastast 2001 juhatab Talmar üle-eestilist neidudekoori Leelo ning aastast 2012 on Kaarli koguduse kontsertkoori peadirigent.

Raul Talmarit seob pikaaegne koostöö laulupidudega. Alates 1990. aastatest on ta dirigeerinud kõigil noorte ja mitmetel üldlaulupidudel, olnud ka segakooride ja neidudekooride liigijuht, laulupeo lavaliikumise ja kava juht. Aastal 2011. aastal oli Talmar  XI noorte laulu- ja tantsupeo „MAA JA ILM“ programmijuht ning dirigeerib aastal 2014 XXVI laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg” sega- ning naiskoore.

Raul Talmar on Eesti Koorijuhtide Liidu liige (2004), on olnud aastatel 2003–2009 Eesti Segakooride Liidu esimees ning on alates 2013 Eesti Kooriühingu president. Aastal 2006 pälvis Raul Talmar Eesti Kooriühingu aasta dirigendi tiitli ning 2012 Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Aastal 1993 asutas Raul Talmar muusikakirjastuse Talmar&Põhi ning on välja andnud noote sh „Peep Sarapik. Eesti laulud segakoorile“, „Eesti- ja ladinakeelsed vaimulikud laulud“, „Urmas Sisask. Libera me“, „Kuu loomine“, „Priit Pajusaar. Lastelaulud“, „Väikese viguriga lastelaulud“, raamatuid sh „130 aastat eesti laulupidusid“ ning muid muusikatrükiseid sh „Koolirahva lauluraamat“ ja „Eesti muusikalugu“.

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).