Marju Riisikamp

Marju Riisikamp
21.12.1958 Tallinn

Marju Riisikamp on lõpetanud aastal 1977 Tallinna Muusikakeskkooli klaveri erialal õpetajate Mai Katsuba ja Ene Metsjärve juhendamisel ning aastal 1982 Tallinna Riikliku Konservatooriumi klaveri erialal Virve Lippuse klassis. Aastatel 1981–1982 õppis Riisikamp Tallinna Riiklikus Konservatooriumis fakultatiivselt orelit Hugo Lepnurme juhendamisel ning 1994 Itaalias Brescias klavikordi, orelit ja klavessiini Christopher Stembridge juures. Aastal 2000 omandas Marju Riiskamp magistrikraadi Eesti Muusikaakadeemias klavessiini erialal Imbi Tarumi ja Christopher Stembridge klassis ning täiendas end 2004 Vilniuse Muusikaakadeemias numereeritud bassi ja improvisatsiooni alal Eduardo Maria Belotti juhendamisel. Lisaks on Riisikamp täiendanud end rahvusvahelistel meistrikursustel Šveitsis, Fribourgis, Hollandis Alkmaaris ja Amsterdamis ning korduvalt Itaalias, juhendajateks ajalooliste klahvpillide interpreedid Pieter van Dijk, Luigi Ferdinando Tagliavini, Christopher Stembridge, Ketil Haugsand, Edoardo Maria Bellotti, Bill Porter, Marieke Spaans jt. Aastast 2008 jätkab Marju Riisikamp õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris, õpingute aja sisse jääb ka vahetusüliõpilasena veedetud kaks semestrit Trossingeni Muusikakõrgkoolis Saksamaal, juhendajaiks Marieke Spaans (klavessiin) ja Edoardo Bellotti (orel, kontrapunkt ja improvisatsioon).

Aastatel 1982–1987 töötas Marju Riisikamp Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis kontsertmeistrina ning aastatel 1987–2010 Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis kontsertmeistrina ja klavessiiniõpetajana, kus oli koos kolleegide Anne Tüüri ja Ingrid Vooglaiuga klavessiini eriala asutaja. Paralleelselt pedagoogitegevusega osales Marju Riisikamp 1987–1992 Vanalinna Hariduskolleegiumis vokaalansambli ja barokkorkestri LinnaMuusikud töös (juhendaja – Taivo Niitvägi). Marju Riisikamp on luulet, muusikat, teatrit ja kunsti ühendava sarja “Kaminamuusika” algataja Vanalinna Muusikamajas (1996), samuti mitmete vanamuusika loeng-kontserdisarjade korraldaja Estonia Talveaias ja teistes Tallinna kammersaalides sh sarjad „Kolm pilku Itaaliale“, „Klahvpillimuusika ajalugu“ ja „Aken ajatusse“ (1999–2002). Ühtlasi on Riisikamp töötanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lektorina ajaloolise klahvpillimuusika interpretatsiooni alal. Marju Riisikamp esineb tihti nii solisti- kui ansamblistina, tema soolokontserdid on toimunud Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Venemaal, Itaalias, Saksamaal, Luksemburgis ja Šveitsis. Kammermuusikuna on Marju Riisikampil olnud pikaajaline koostöö Varssavi ja Riia ooperiga osaledes continuo-grupis, Peterburi ansambliga Novaja Gollandija ning Vilniuse vanamuusika festivaliga Banchetto Musicale, Eestis ansamblitega Rondellus ja Saltatores Revalienses (ajalooline tants).

Käesoleval ajal töötab Marju Riisikamp Türi Muusikakoolis muusikaloo õpetajana ja kontsertmeistrina, osaleb aktiivselt kontserdielus ning tegutseb ka publitsistina ning tõlkijana. Tema tõlkes on muu hulgas ilmunud Ann Bondi raamat „Klavessiinimäng“ (2010), Heinrich Harreri raamat "Seitse aastat Tiibetis: minu elu Dalai Laama õukonnas." (2000). Riisikamp on olnud ka üks Herman Hesse raamatu „Muusika“ tõlkijatest. Marju Riisikamp kuulub Eesti Klavessiinisõprade Tsunfti koosseisu (2000), Eesti Orelisõprade Ühingu juhatusse (2001) ja Eesti Interpeetide Liitu (2002).

Marju Riisikamp on teinud arvukalt salvestusi Eesti Klassikaraadiole ning on välja andnud kaks CD-d oreli-ja klavessiinimuusikaga sh „Espressione“ (1998, kaastegevad laulja Anne-Liis Poll ja Tõnu Jõesaar viola da gambal) ning „Renaissance organ music from England and Italy“ (2005). Lisaks on Riisikamp positiivorelil musitseerides kaastegev keskaja muusika ansambli “Rondellus” CD-del: „Carmina sanctorum“ (1998), „Sabbatum“(2002).

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).