Leonora Palu

20.02.1979, Pärnu

Leonora Palu tegutseb aktiivselt kammermuusikuna, kaasaegse muusika esitajana ning improvisaatorina. Palu kuulub nüüdismuusikat ja eksperimentaalset muusikateatrit viljeleva Repoo Ensemble liikmeskonda ning osaleb sageli eesti heliloojate teoste esmaettekannetel. Ta on ka kontserdisarja „Vaata muusikat, kuula kunsti“ kunstiline juht.

Leonora Palu on õppinud flööti Pärnu Lastemuusikakoolis ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonnas (juhendajad Anne Kann ja Jaan Õun) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (juhendajad dots. Raivo Peäske ja magistrantuuris prof. Imants Sneibis). 2003.a. täiendas ta end Brüsseli Kuninglikus Konservatooriumis prof. Frank Hendrickx’i juures. Lisaks on Leonora Palu osalenud mitmete nimekate flötistide meistrikursustel s.h. Renate Greiss-Armin, Patrick Gallois, Moshe Epstein, Matti Helin, Maarika Järvi. Ta on pälvinud 3. preemia vabariiklikul interpreetide konkursil puhkpillidele (2008) ja duos Tauno Aintsiga eripreemia vabaimprovisatsiooni konkursil Leipzigis (2002).

Leonora Palu on töötanud Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestris (2001–2005) ning osalenud Tallinna Kammerorkestri koosseius. Hetkel töötab ta Pärnu Linnaorkestris, mille ees esineb tihti ka solistina. Samuti tegeleb ta pedagoogitööga, õpetades flööti ning vabaimprovisatsiooni Pärnu ja Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis. Lisaks tegutseb Palu produtsendina ning eksperimentaalsete muusikaliste sündmuste korraldajana, sh näiteks erinevaid kunstiliike ühendava kontserdisarja „Vaata muusikat, kuula kunsti“ kunstilise juhina.

Koostöö erinevate interpreetidega, teiste hulgas Jorma Tootsi ja Kristo Käoga, on viinud teda konkurssidele ning festivalidele Lätti, Leetu, Soome, Rootsi, Poolasse, Austriasse, Saksamaale ja Itaaliasse. Leonora Palu kuulub ka Anto Petti juhitud ansambli ProImpro koosseisu, millega on andnud kontserte Eestis ja Põhjamaades.

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus)