Kristel Aer

9.05.1969 Tallinn

Organist
EELK Usuteaduse Instituudi ning Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli oreli õppejõud

Kristel Aer on eesti muusikamaastikul aktiivselt tegutsev organist ja orelipedagoog. Esinedes kirikutes nii Eestis kui ka välismaal, on kontserdireisid teda viinud Lätti, Taani, Soome, Rootsi, Saksamaale, Hollandisse ja Venemaale. Lisaks on Aer osalenud Tallinna rahvusvahelisel orelifestivalil, EMTA ja Klassikaraadio sarjas „Orelitund“ ning teinud koostööd Rahvusooper Estonia Orkestri, Tallinna Kammerorkestri ja mitmete Eesti tunnustatud interpreetidega s.h. Maano Männi, Pirjo Levandi, Sigrid Kuulmann-Martin ja Juuli Lill. Kristel Aer on regulaarne esineja ka erinevates suvistes kontserdisarjades näit. „Helisevad Saaremaa Orelid“ ja Pärnu ning Narva orelifestivalid.

Kristel Aer on lõpetanud aastal 1992 Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimiserialal Kuno Arengu klassis õppides samas ka orelit Hugo Lepnurme ja Ines Maidre juhendamisel. Aastatel 1992–1999 jätkas Aer õpinguid Helsingi Sibeliuse Akadeemias õppides orelit Markku Heikinheimo ning klavessiini Anssi Mattila juhendamisel. Lisaks on Aer täiendanud end Kopenhaageni Kuninglikus Konservatooriumis Hans Fagiuse juhendamisel ning osalenud Luigi Fernando Tagliavini, Ludger Lohmanni, Jon Laukviki ja David Sangeri meistrikursustel.

Kristel Aer on töötanud noorteansambli „Kurekell“ abidirigendina, aastatel 1993–1995 juhatas Aer segakoori "Helsinkin Laulu", millega võitis aastal 1995 rahvusvahelisel võistlusel Tšehhis III koha. Aastatel 1997–2000 ja aastast 2003 töötab Aer oreliõppejõuna Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis, kus on koostanud ka oreli eriala õppeprogrammi. Aastast 2001 töötab Aer oreliõpetajana EELK Usuteaduse Instituudis, kus on samuti osalenud kirikumuusika osakonna õppekava koostamisel. Kristel Aer on Eesti Orelisõprade Ühingu liige (1999), kuulub Hugo Lepnurme Muusikaühingu juhatusse, lisaks on ta kuulunud ka Kadrina, Juuru ja Hageri orelite restaureerimise sihtasutuse juhatusse. Alates 2007 aastast korraldab ta kontserdisarja "Juuru Orelisuvi".

Kristel Aer on olnud üks Peeter Süda kogutud oreliteoste redigeerijaid ja kirjutanud väljaandele ka eessõna (2004). Lisaks on ta avaldanud orelialaseid artikleid ajalehes Eesti Kirik ning ajakirjas Muusika.

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).