Tallinna Kammerkoor

Tallinna Kammerkoor loodi Uno Naissoo algatusel eksperimentaalkoorina 1962. aastal eesti heliloojate uudisloomingu esitamiseks ja tutvustamiseks. Lauljateks olid tol ajal peamiselt professionaalsed muusikud – heliloojad, koorijuhid, muusikaõpetajad ja –üliõpilased. Koori liikmete arv on läbi aastate olnud 30 laulja piires. Koori audirigendiks on professor Kuno Areng, kes on koori juhatanud selle asutamisest kuni 1992. aastani. Kammerkoori dirigentideks on olnud veel Arvo Ratassepp, Ants Üleoja, Toomas Kapten ja Andres Heinapuu. Tallinna Kammerkoor oli esimene kammerkoor endises NSV Liidus.

Käesoleval hooajal on Tallinna Kammerkoori dirigentideks Aivar Leštšinski ja Darja Selivanova. Aivar Leštšinski oli Tallinna Kammerkoori dirigendiks ka aastatel 1994 - 2002 koos Margit Võsaga, ning liitus kooriga taas pärast välismaal veedetud hooaega 2003. aasta sügisel. Darja liitus kooriga 2005. aasta sügisel. Viimastel aastatel on kooriga töötanud ka Andres Heinapuu, Veronika Portsmuth ja Mihhail Gerts.

Tänane kammerkoor koosneb amatööridest. Esindatud on erinevate tegevusvaldkondade elukutsed – ametnikud, reklaami- ja turundusinimesed, õppejõud, õpetajad, noorsootöötajad, raamatupidajad, pillimehed, müügijuhid, üliõpilased jne.

Tallinna Kammerkoori repertuaari kuulub palju erinevat muusikat. Lauldakse nii ilmalikku kui ka vaimulikku muusikat: kaasaegset ja klassikalist, eesti heliloomingut ja välisautorite teoseid. Ei puudu ka rahvalaulud ja meelelahutuslikud lood. Väga sageli on just Tallinna Kammerkoori esituses kõlanud eesti heliloojate kooriteoste esmaettekanded ning kooril on olnud edu mitmetel Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel.

Kammerkoori koduleht.
 

© EMIK 2012

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).