Vsevolod Pozdejev

CD "Wsewolod Pozdeyev. Der Tag war heiter...", Vsevolod Pozdejev (2017); Anna Galuschtschenko (soprano), Simon Lenschin (baritone), Dmitri Timoschenko (guitar), Vsevolod Pozdejev (piano)