Edgar Arro

24.03.1911 Tallinn – 24.12.1978 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1944

Edgar Arro on tuntud eelkõige väikevormide loojana. Ta on kirjutanud kammermuusikat erinevatele ansamblikoosseisudele ning sooloinstrumentidele, samuti soololaule. Tema loomingu hulgas leidub hulgaliselt koorilaule (sh lastekoorile), millest mitmed on kõlanud ka laulupidudel ("Õnn", "Vihule", "Rahvaste sõprus", "Heinal", "Kiigelaul"). Oma ajal olid ülipopulaarsed Arro levilaulud nagu ka Leo Normetiga kahasse kirjutatud operetid "Rummu Jüri" (1954) ja "Tuled kodusadamas" (1958). Rahvusvahelise tunnustuse on Arro saavutanud rahvusliku helikeelega ja enamasti rahvaviisidel baseeruvate oreliteostega, mida on esitatud Leedus, Lätis, Poolas, Rootsis, Saksamaal, Soomes jm. Lisaks kuulub tema loomepärandisse ka vaimulik ning näidendi- ja filmimuusika.

Edgar Arro lõpetas Tallinna Konservatooriumi 1935. aastal August Topmani oreliklassis ning 1939. aastal kompositsioonierialal Artur Kapi juures. Aastatel 1936–1940 töötas Arro Riigi Ringhäälingu organistina, ta on juhatanud laulukoore ning andnud klaveritunde. II maailmasõja ajal viibis Arro mobiliseerituna Nõukogude tagalas, kus osales Eesti NSV Riiklike Kunstiansamblite töös. Aastatel 1944–1978 õpetas ta Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikateoreetilisi aineid (aastast 1972 professor, 1968–1977 muusikateooriakateedri juhataja) ning aastatel 1944–1952 töötas paralleelselt teooriaõppejõuna ka Tallinna Muusikakoolis.

Edgar Arro on pälvinud Eesti NSV teenelise kunstitegelase (1955) ja Eesti NSV rahvakunstniku (1967) aunimetuse, ta on saanud Nõukogude Eesti preemia (1948, 1949) ning postuumselt muusika aastapreemia (1980). Tema teoseid on kirjastanud Eres Edition.

© EMIK 2010

 

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).