Olav Roots

26.02.1910 Uderna koolimaja, Uderna vald – 30.01.1974 Bogotá‎, Colombia

© EMIK 20?

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).