Ants Sõber

30.11.1928 Tudu küla, Roela vald, Virumaa – 30.06.1995 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1955
Eesti Teatriliidu liige alates 1974

Ants Sõber õppis 1942–1945 Rakvere I Gümnaasiumis ja 1945–1947 Rakvere Õpetajate Seminaris. 1949. aastal lõpetas ta muusikateooria erialal Tallinna Muusikakooli, kus õppis loomingut Villem Kapi juures. Samal aastal lõpetas ta ka matemaatika- ja füüsikaerialal Tallinna Õpetajate Instituudi ning 1954. aastal kompositsioonierialal Tallinna Riikliku Konservatooriumi Aado Velmeti ja Heino Elleri klassis.

Sõber töötas 1949–1954 Tallinna I keskkoolis matemaatika- ja füüsikaõpetajana, oli 1954–1957 Eesti NSV Kunstide Valitsuse vaneminspektor, 1957–1970 Eesti Raadio muusikasaadete peatoimetaja, 1970–1973 Eesti Heliloojate Liidu konsultant ja 1973–1988 Estonia teatri direktor.

Ants Sõbra loomingus on ülekaalus põhiliselt vokaaliga seotud teosed. Kaaluka osa moodustab siin vokaalsümfooniline looming, mille kõige ulatuslikumaks oopuseks on Jaan Krossi luulele loodud oratoorium "Väehulgad lippudega". Omaette osa moodustavad lastekantaadid "Pioneeride suvi", "Poiste laul" ja "Maailm on loodud poiste jaoks". Lastele on Sõber loonud ka hulgaliselt laule ning kaks laulumängu Liina Raudsiku tekstidele – "Kevadpidu metsas" ja "Väikese Mari unenägu". Vokaalkammermuusikas domineerivad soololaulutsüklid, kus saateinstrumentidena esinevad klaver, orel, klaverikvintett, puhkpillikvintett jm. Samuti on tsüklitesse koondunud ka mitmed koorilaulud ("Aafrika laulud", "Kolm kevadist laulu", "Seitse sügishetke"). Ants Sõbra loomingu hulka kuulub ka sümfooniline muusika (kaks sümfooniat, kaks orelikontserti), kammerteosed (viis keelpillikvartetti, puhkpillikvintett, palad klarnetile, oboele, metsasarvele, trompetile) ning lavamuusika (operett "Ristuvad teed", ooper "Arve Jomm"). Ants Sõbra muusikat iseloomustavad väljendusrikkad kujundid, tugev vormitunne, toetumine polüfoonilistele arendusvõtetele ja rahvalikel lauludel põhinev meloodika. Tema loomingus peegeldub helilooja huvi kaasaja teemade vastu.

Ants Sõber on Eesti NSV teeneline kunstitegelane (1987) ja Eesti NSV muusika-aastapreemia laureaat (1983).

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).