Els Aarne

30.03.1917 Makiivka küla, Ukraina – 14.06.1995 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1945

Helilooja ja pedagoog Els Aarne on peamiselt kammermuusikalooja, väljapaistvate vokaaltsüklite autor. Õppejõuna on ta loonud alused solfedžoõpetusele, tegutsenud ka pianisti ja ansamblipartnerina.

Els Aarne lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi kolmel erialal: koolimuusika Gustav Ernesaksa klassis (1939), klaveri erialal Theodor Lemba klassis (1942) ja kompositsiooni Heino Elleri õpilasena (1946).

Ta töötas muusikateoreetiliste ainete ja üldklaveri õppejõuna Tallinna Õpetajate Seminaris (1939–1945), Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1944–1974) ja lühemat aega ka Tallinna Muusikakoolis.

Aarne loomingu hulka kuuluvad kaks sümfooniat, mitmed instrumentaalkontserdid (sh kolm tšellokontserti), kümmekond soololaulude tsüklit eesti luuletajate tekstidele, instrumentaalkammermuusika, hulgaliselt koori- ja lastelaule ning puhkpillimuusika. Soolopillideks on Aarne teiste hulgas valinud ka vähe kasutatud kontrabassi (Kontrabassikontsert (1968), Kontrabassisonaat (1976)) ning metsasarve (Kontsertiino (1958), “Meditatsioon” (1970) ja “Dialoog” (1972), lisaks “Avalugu” (1963) üheksale metsasarvele). Tema selge vormipildiga teostes leidub eesti rahvaviiside ja neile omaste laadide kasutamist, aga ka uuemaid väljendusvahendeid nagu vaba dodekafoonia. Vokaalloomingu temaatika on mitmekülgne: töö, kodumaa, loodus, huumor, inimsuhted. Oma muusikaga illustreerib ta varjundirikkalt tekstis peegelduvat meeleolu ning isegi üksikuid sõnu.

Valdavalt lüürilise alatooniga kammermuusikat on esitanud paljud Eesti muusikud sh Elsa Maasik, Georg Ots, Margarita Voites, Peep Lassmann, Mait ja Peeter Paemurru, Mare Teearu, Uve Uustalu ja Kalle Kauksi, sagedane ansamblipartner on olnud Els Aarne ise. Koorilaule on esitanud Riiklik Akadeemiline Meeskoor, Tallinna Haridustööliste Naiskoor jt, sümfoonilisi teoseid Eesti Raadio Sümfooniaorkester (dirigendid Paul Karp, Roman Matsov, Neeme Järvi, Peeter Lilje, Jüri Alperten, Olev Oja). Üldlaulupidudel on lastekooride esituses kõlanud “Kassi laul” (1955) ja “Laul rohutirtsust” (1960), puhkpilliorkestrite esituses sümfooniline poeem “Rahumeri” (1960).

Els Aarne muusika-alane tegevus oli väga mitmekülgne. Panuse solfedžoõpetusele on andnud tema solfedžoõpikud (sh I 1960, II 1962). Muusikateoreetilisi probleeme käsitleb uurimistöö “Laadilisus eesti rahvaviisides” (1973, käsikiri). Aarne esines kontsertpianistina ja ansamblistina, tegutses ajalehe “Sirp ja Vasar” muusikaarvustajana, koorijuhina ning tegi raadiosaateid Eesti interpreetidest ja heliloojatest. Tema lühifilmi “Asalea” auhinnati üleliidulisel amatöörfilmide võistlusel, ka fotokonkurssidel on teda korduvalt premeeritud.

Aarne teoseid on välja andnud kirjastus Muzõka, Sovetskii kompozitor, NSV Liidu Muusikafondi Eesti Vabariiklik Osakond, Eesti Raamat, Eesti Riiklik Kirjastus jt.
 

© EMIK 2012

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).