Johannes Kappel

09.05.1907 Kidaste küla, Kõrgessaare vald, Hiiumaa  11.11.1982 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige 1946-1948

Johannes Kappel oli organist, koori- ja orkestridirigent, vaimuliku muusika looja ja Tallinna toomkiriku sümfooniaorkestri rajaja.

Johannes Kappel omandas hariduse õppides teoloogiat Tallinna Baptistikiriku Usuteaduse Seminaris ning orelit ja kompositsiooni Tallinna Konservatooriumis. 1936 lõpetas ta konservatooriumi oreli erialal August Topmani klassis ja 1940 kompositsiooni erialal Artur Kapi juhendamisel, konservatooriumis täiendas ta end ka koorijuhtimise alal August Topmani klassis.

1945–1948 õpetas Kappel Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ja Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetilisi aineid ja oli õppeala sekretär. 1948 taandati ta usuliste vaadete tõttu töölt ja arvati välja Eesti Heliloojate Liidust.
Aastail 1954–1982 töötas Kappel organisti ja dirigendina Tallinna toomkirikus. 1956 asutas ta toomkiriku sümfooniaorkestri, mis tegutses aastani 1984.
1960–1982 töötas Kappel Usuteaduse Instituudis kirikumuusika osakonna õppejõuna ja õppekoori peadirigendina. Koori ja toomkiriku sümfooniaorkestriga kanti ette katkendeid suurvormidest. Koos kooriga anti rohkesti kontserte Eesti kirikutes, samuti Riias, Petseris, Puškinos ja Soomes. Kappel korraldas ka eesti heliloojate, sh Enn Võrgu, August Topmani, Hugo Lepnurme ja iseenda vaimuliku loominguga autorikontserte.

Johannes Kappeli looming ei ole rohkervuline, ta on kirjutanud mõned instrumentaalpalad, soolo- ja koorilaulud ning neli vaimulikku kantaati. Kappeli muusikale on iseloomulik romantiline helikeel ja tundeküllus.
 

© EMIK 2011

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).