Amandus Tõnisson

11.03.1950 Türi

Amandus Tõnisson on lõpetanud Türi Keskkooli ja Paide Muusikakooli viiuli erialal ning õppinud Tallinna Pedagoogilises Instituudis muusikapedagoogikat ja Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikateooriat ja loomingut. Tõnisson töötas üheksa aastat Rapla Muusikakoolis õpetajana ja klaverihäälestajana. Viimased 40 aastat on ta tegutsenud klaverihäälestajana, praegune töökoht on Tallinna Muusikakool.

© EMIK 2019

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).